professionsbachelor i grafisk fortælling
Professionsbacheloruddannelse

Grafisk fortælling

Uddannelsen i grafisk fortælling foregår på engelsk og giver dig indsigt og færdigheder i ideudvikling, design og udførelse i forbindelse med skabelsen af grafiske universer.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i grafisk fortælling
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke krav + bestået optagelsesprøve
Sprog:
Engelsk
Økonomi:
SU

Du lærer at arbejde på tværs mellem ideen til en fortælling, udførelsen via det tegnemæssige håndværk, de teknologiske redskaber og det forretningsmæssige, der handler om salg og markedsføring.

Som færdiguddannet vil du kunne søge arbejde inden for forlags-, dagblads-, film-, medie-, spil- og reklamebranchen. Du kan også starte din egen virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen forsøger at komme rundt om alle aspekter i processen med at skabe en grafisk fortælling i forskellige typer af medier. Det gælder både udvikling af ideer, valg af design og teknologi, selve den tegnemæssige udførelse og afsætningen på et globalt marked.

Uddannelsen varer 4 år, og du får undervisning inden for følgende fagområder:

 • Tegning, der giver færdigheder i figurtegning og anatomi, landskabstegning samt farvelære, billedkomposition og perspektiv
 • Sekventiel historiefortælling, der giver færdigheder i at producere grafiske fortællinger i forskellige genrer og medieformater
 • Universudvikling, der giver færdigheder i at skabe fiktive grafiske universer som ramme om en fortælling
 • Produktionsteknik- og teknologi, herunder planlægningsmetodik og medieteknik og -teknologi
 • Entreprenørskab
 • Kunsthistorie og tværdisciplinær kunstnerisk metode
 • Kommunikation

Derudover indeholder uddannelsen valgfrie elementer, et praktikophold, som varer et halvt år, og et bachelorprojekt.

Undervisningen veksler mellem almindelig undervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i grafisk fortælling. Den engelske titel er Bachelor's Degree Programme in Graphic Storytelling.

Uddannelsen foregår i Viborg.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En erhvervsuddannelse som mediegrafiker eller grafisk tekniker

For at blive optaget skal du bestå en optagelsesprøve, som skolen afholder.

Du skal som minimum have engelsk på B-niveau eller tilsvarende bevis på dine engelskkundskaber.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en optagelsesprøve og et interview.

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00

Du kan finde ansøgningsmateriale på Optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt.

Du skal vedlægge en motiveret ansøgning med link til en elektronisk portfolio m.m. til skolen. Du kan finde oplysninger om kravene til ansøgningen og portfolien på skolens hjemmeside.

På baggrund af det indsendte materiale udvælger skolen et antal ansøgere til at deltage i en optagelsesprøve, der foregår i april/maj måned. Prøven er dels en 3-timers tegneprøve, dels en samtale med optagelsesudvalget. Optagelsesprøven kan foregå på engelsk. Du får besked om resultatet af prøven i juni.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder hvert andet år i slutningen af august. Næste start er august 2017.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Viborg (Sommerstart)100 % kvote 2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du blandt andet søge arbejde inden for forlags-, dagblads-, film-, medie-, spil- og reklamebranchen.

Du kan også arbejde som selvstændig ved at starte din egen virksomhed.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.