Professionsbacheloruddannelsen Grafisk fortælling
Professionsbacheloruddannelse

Grafisk fortælling

Uddannelsen i grafisk fortælling foregår på engelsk. Den giver dig redskaberne til at fortælle historier og kommunikere klare budskaber gennem tegnede billeder – særligt i form af tegneserier, illustration og concept art.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i grafisk fortælling
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke krav + bestået optagelsesprøve
Sprog:
Engelsk
Økonomi:
SU

Du lærer at arbejde på tværs mellem ideen til en fortælling, udførelsen via det tegnemæssige håndværk, de teknologiske redskaber og det forretningsmæssige, der handler om salg og markedsføring.

Som færdiguddannet vil du kunne søge arbejde hos forlag, dagblade, film- og medieproducenter og i spil- og reklamebranchen. Du kan også arbejde freelance eller starte din egen virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kommer rundt om alle aspekter i processen med at skabe en grafisk fortælling i forskellige typer af medier; for eksempel tegneserier, illustreret prosa, spil, film, tv.

Det gælder både udvikling af ideer, valg af design og teknologi, selve den tegnemæssige udførelse og afsætningen på et globalt marked.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i Viborg.

Opbygning

Uddannelsen varer 4 år, og du får undervisning inden for følgende fagområder:

 • Tegning, der giver færdigheder i figurtegning og anatomi, landskabstegning samt farvelære, billedkomposition og perspektiv
 • Sekventiel historiefortælling, der giver færdigheder i at producere grafiske fortællinger i forskellige genrer og medieformater
 • Universudvikling, der giver færdigheder i at skabe fiktive grafiske universer som ramme om en fortælling
 • Produktionsteknik- og teknologi, herunder planlægningsmetodik og medieteknik og -teknologi
 • Entreprenørskab
 • Kunsthistorie og tværdisciplinær kunstnerisk metode
 • Kommunikation

Derudover indeholder uddannelsen valgfrie elementer, et praktikophold, som varer et halvt år, og et bachelorprojekt.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem almindelig undervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i grafisk fortælling. Den engelske titel er Bachelor in Graphic Storytelling.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En erhvervsuddannelse som mediegrafiker eller grafisk tekniker. Specifikt adgangskrav: Engelsk B. Faget skal være bestået med et gennemsnit på mindst 3.0.

For at blive optaget skal du bestå en optagelsesprøve, som skolen afholder. 

Opfylder du ikke det specifikke adgangskrav, kan du tage faget som supplering.

 

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en indsendt portfolio og en optagelsesprøve og et interview.

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.

Du kan finde ansøgningsmateriale på Optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt.

Du kan finde oplysninger om kravene til din ansøgning på skolens hjemmeside.

På baggrund af det indsendte materiale udvælger skolen et antal ansøgere til at deltage i en optagelsesprøve, der foregår i maj måned. Prøven er dels en 3-timers tegneprøve, dels en samtale med optagelsesudvalget. Optagelsesprøven foregår på engelsk. Du får besked om resultatet af prøven i juni.

Kun optag hvert andet år

Uddannelsen har kun optag hvert andet år, i ulige år. Næste optag er i 2021.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder hvert andet år i slutningen af august. Næste start er august 2021.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Viborg (Sommerstart, engelsk)Kun kvote 2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Læs mere i artiklen om SU:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Vær opmærksom på, at du skal betale et beløb på omkring 2.200 kr. om måneden til materialer. Se nærmere på skolens hjemmeside.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer: 
Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne søge arbejde hos forlag, dagblade, film- og medieproducenter og i spil- og reklamebranchen.

Mange færdiguddannede grafiske fortællere freelance som illustratorer og tegneserietegnere. Du kan også starte din egen virksomhed.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information