Professionsbacheloruddannelsen Grafisk fortælling
Professionsbacheloruddannelse

Grafisk fortælling

Uddannelsen giver dig redskaber til at fortælle historier og kommunikere gennem tegnede billeder, fx tegneserier, illustrationer og concept art.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i grafisk fortælling
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke krav + bestået optagelsesprøve
Sprog:
Engelsk
Økonomi:
SU

Du lærer at arbejde på tværs mellem ideen til en fortælling, udførelsen via det tegnemæssige håndværk, de teknologiske redskaber og det forretningsmæssige, der handler om salg og markedsføring.

Som færdiguddannet vil du kunne søge arbejde hos forlag, dagblade, film- og medieproducenter og i spil- og reklamebranchen. 

Uddannelsen foregår på engelsk.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen kommer rundt om alle aspekter i processen med at skabe en grafisk fortælling i forskellige typer af medier; for eksempel tegneserier, illustreret prosa, spil, film, tv.

Det gælder både udvikling af ideer, valg af design og teknologi, selve den tegnemæssige udførelse og afsætningen på et globalt marked.

Opbygning

Uddannelsen varer 4 år, og du får undervisning inden for følgende fagområder:

 • Tegning, der giver færdigheder i figurtegning og anatomi, landskabstegning samt farvelære, billedkomposition og perspektiv
 • Sekventiel historiefortælling, der giver færdigheder i at producere grafiske fortællinger i forskellige genrer og medieformater
 • Universudvikling, der giver færdigheder i at skabe fiktive grafiske universer som ramme om en fortælling
 • Produktionsteknik- og teknologi, herunder planlægningsmetodik og medieteknik og -teknologi
 • Entreprenørskab
 • Kunsthistorie og tværdisciplinær kunstnerisk metode
 • Kommunikation

Derudover indeholder uddannelsen valgfrie elementer, et praktikophold, som varer et halvt år, og et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i grafisk fortælling. Den engelske titel er Bachelor in Graphic Storytelling.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde. 

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Praktik

Der er mulighed for at komme i praktik et halvt år.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Du kan kun søge om optagelse i kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse: Mediegrafiker eller grafisk tekniker

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: For at blive optaget skal du bestå en optagelsesprøve, som skolen afholder. 
 • Relevant erhvervsuddannelse: For at blive optaget skal du bestå en optagelsesprøve, som skolen afholder. 

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2.

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Optagelsesprøve

Du bliver optaget på baggrund af en indsendt portfolio, en optagelsesprøve og et interview.

På baggrund af det indsendte materiale udvælger skolen et antal ansøgere til at deltage i en optagelsesprøve, der foregår i maj måned. Prøven er dels en 3-timers tegneprøve, dels en samtale med optagelsesudvalget. Optagelsesprøven foregår på engelsk.

Du kan finde oplysninger om kravene til din ansøgning på skolens hjemmeside.

Kun optag hvert andet år

Uddannelsen har kun optag hvert andet år i august. Der er optag i ulige år.

Læs mere

Adgangskvotienter 2022

Der er ikke optagelse på uddannelsen i 2022.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne søge arbejde hos forlag, dagblade, film- og medieproducenter og i spil- og reklamebranchen.

Mange færdiguddannede grafiske fortællere arbejder freelance som illustratorer og tegneserietegnere. Du kan også starte din egen virksomhed.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i grafisk fortælling.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 36 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer: 
Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information