Professionsbacheloruddannelsen Grafisk fortælling
Professionsbacheloruddannelse

Grafisk fortælling

Uddannelsen i grafisk fortælling foregår på engelsk og giver dig indsigt i og færdigheder inden for ideudvikling, design og udførelse i forbindelse med skabelsen af grafiske fortællinger og universer.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i grafisk fortælling
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke krav + bestået optagelsesprøve
Sprog:
Engelsk
Økonomi:
SU

Du lærer at arbejde på tværs mellem ideen til en fortælling, udførelsen via det tegnemæssige håndværk, de teknologiske redskaber og det forretningsmæssige, der handler om salg og markedsføring.

Som færdiguddannet vil du kunne søge arbejde inden for forlags-, dagblads-, film-, medie-, spil- og reklamebranchen. Du kan også starte din egen virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kommer rundt om alle aspekter i processen med at skabe en grafisk fortælling i forskellige typer af medier; for eksempel tegneserier, illustreret prosa, spil, film, tv. Det gælder både udvikling af ideer, valg af design og teknologi, selve den tegnemæssige udførelse og afsætningen på et globalt marked.

Uddannelsen varer 4 år, og du får undervisning inden for følgende fagområder:

 • Tegning, der giver færdigheder i figurtegning og anatomi, landskabstegning samt farvelære, billedkomposition og perspektiv
 • Sekventiel historiefortælling, der giver færdigheder i at producere grafiske fortællinger i forskellige genrer og medieformater
 • Universudvikling, der giver færdigheder i at skabe fiktive grafiske universer som ramme om en fortælling
 • Produktionsteknik- og teknologi, herunder planlægningsmetodik og medieteknik og -teknologi
 • Entreprenørskab
 • Kunsthistorie og tværdisciplinær kunstnerisk metode
 • Kommunikation

Derudover indeholder uddannelsen valgfrie elementer, et praktikophold, som varer et halvt år, og et bachelorprojekt.

Undervisningen veksler mellem almindelig undervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i grafisk fortælling. Den engelske titel er Bachelor in Graphic Storytelling.

Uddannelsen foregår i Viborg.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En erhvervsuddannelse som mediegrafiker eller grafisk tekniker. Specifikt adgangskrav: Engelsk B. Faget skal være bestået med et gennemsnit på mindst 3.0.

For at blive optaget skal du bestå en optagelsesprøve, som skolen afholder. 

Opfylder du ikke det specifikke adgangskrav, kan du tage faget som supplering.

 

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en indsendt portfolio og en optagelsesprøve og et interview.

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.

Du kan finde ansøgningsmateriale på Optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt.

Du kan finde oplysninger om kravene til din ansøgning på skolens hjemmeside.

På baggrund af det indsendte materiale udvælger skolen et antal ansøgere til at deltage i en optagelsesprøve, der foregår i maj måned. Prøven er dels en 3-timers tegneprøve, dels en samtale med optagelsesudvalget. Optagelsesprøven foregår på engelsk. Du får besked om resultatet af prøven i juni.

OBS! Uddannelsen har kun optag hvert andet år, i ulige år. Næste optag er i 2021.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder hvert andet år i slutningen af august. Næste start er august 2019.

Adgangskvotienter 2020

Uddannelsen har ikke optag i 2020, og der er derfor ingen adgangskvotienter.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale et beløb på omkring 2.200 kr. om måneden til materialer. Se nærmere på skolens hjemmeside.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du blandt andet søge arbejde inden for forlags-, dagblads-, film-, medie-, spil- og reklamebranchen.

Du kan også arbejde som selvstændig ved at starte din egen virksomhed.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information