professionsbachelor i fremmedsprog og digital markedskommunikation
Professionsbacheloruddannelse

Fremmedsprog og digital markedskommunikation

Uddannelsen er for dig, der vil arbejde med sprog og digital markedskommunikation i en globaliseret verden.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i fremmedsprog og digital markedskommunikation
Andre betegnelser:
Professionsbachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsesforløbet kvalificerer dig til et job inden for information, marketing og kommunikation. Du får desuden et grundigt kendskab til sprogområdets samfund og kultur.

Som færdiguddannet vil du typisk blive ansat, eller selv drive virksomhed, inden for PR, kommunikation og markedsføring samt på bureauer enten i Danmark eller i udlandet.

Bemærk: Uddannelsen ændrede 15. juli 2019 navn fra erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation til fremmedsprog og digital markedskommunikation.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen varer 3½ år, og kvalificerer dig til at varetage fremmedsproglige kommunikations- og markedsføringsopgaver i internationalt orienterede virksomheder.

På uddannelsen lærer du om:

 • Engelsk som fremmedsprog samt sprogområdets kultur, nyere historie, samfundsforhold, økonomi samt erhvervs- og markedsforhold,
 • Organisationers kommunikation, markedsføring og mediebrug i sprogområdet samt i Danmark,
 • Forskellige former for skriftlig, mundtlig og visuel kommunikation samt teorier og metoder til at analysere forskellige former for kommunikation ud fra relevante sproglige, kommunikative og kulturelle perspektiver,
 • Webteknologier ud fra en kommunikationsfaglig vinkel,
 • Videnskabelige teorier og metoder til at analysere, tilrettelægge og løse kommunikationsopgaver på dansk og engelsk.

Du arbejder med engelsk som erhvervssprog og har fag som grammatik, udtale, lytteforståelse og udtryksfærdighed og tekstproduktion. Ud over sprogarbejdet beskæftiger du dig bl.a. med grafisk design, marketing og markedskommunikation og forretningsprojekter.

Uddannelsens fællesfag har fokus på dansk sprog og kommunikation, erhvervsøkonomi og erhvervsret, strategisk kommunikation og kultur- og landestudier.

I praktikforløbet, der varer et halvt år, arbejder du med et konkret praktisk projekt i en virksomhed og udarbejder en projektrapport.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, gruppearbejde i skriftlige og mundtlige værksteder samt projektopgaver. It indgår som et væsentligt arbejdsredskab og er en vigtig del af undervisningen.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i ét fremmedsprog og digital markedskommunikation. Den engelske betegnelse er Bachelor of one Foreign Language and Digital Marketing Communication.

Du kan tage uddannelsen i Slagelse. 

Eksamen

Der er både mundtlige og skriftlige prøver undervejs. Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt, som bedømmes ved en mundtlig prøve. Der gives en samlet karakter for det skriftlige arbejde og præstationen ved prøven.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Specifikke adgangskrav: Engelsk A.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Fra optagelsen 2021 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 4,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i starten af september.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Slagelse (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for job i erhvervslivet. Du kvalificerer dig til at løse fremmedsproglige kommunikationsopgaver, herunder fx oprettelse og vedligeholdelse af virksomhedens hjemmeside.

Typiske arbejdsområder vil være inden for international handel, marketing eller turisme. Det kan også være i en informationsvirksomhed eller i internationale organisationer.

Mere uddannelse

Professionsbacheloruddannelsen giver mulighed for videreuddannelse. Du kan fx søge optagelse på handelshøjskolernes overbygningsuddannelser inden for fremmedsproget.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer