professionsbachelor i fremmedsprog og digital markedskommunikation
Professionsbacheloruddannelse

Fremmedsprog og digital markedskommunikation

Uddannelsen er for dig, der vil arbejde med sprog og digital markedskommunikation i en globaliseret verden.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i engelsk og digital markedskommunikation
Andre betegnelser:
Professionsbachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsesforløbet kvalificerer dig til et job indenfor digital kommunikation, sociale medier, marketing og grafisk design.

Du får gode sprogkundskaber og et grundigt kendskab til sprogområdets samfund og kultur.

Som færdiguddannet kan du arbejde med digitale medier, kommunikation, markedsføring og PR i Danmark eller i udlandet.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du arbejder med engelsk som erhvervssprog og har fag som grammatik, tekstproduktion, kulturstudier og strategisk interaktion.

Ud over sprogarbejdet beskæftiger du dig bl.a. med grafisk design, digital marketing, webkommunikation og teknologi i organisationer.

Opbygning

Uddannelsen varer 3½ år og kvalificerer dig til at varetage fremmedsproglige kommunikations- og markedsføringsopgaver i internationalt orienterede virksomheder.

Uddannelsens fællesfag har fokus på organisationer, kommunikation og metode.

Fag

På uddannelsen lærer du om:

 • Engelsk som fremmedsprog samt sprogområdets kultur, nyere historie, samfundsforhold, økonomi samt erhvervs- og markedsforhold
 • Organisationers kommunikation, markedsføring og mediebrug i sprogområdet samt i Danmark
 • Forskellige former for skriftlig, mundtlig og visuel kommunikation samt teorier og metoder til at analysere forskellige former for kommunikation ud fra relevante sproglige, kommunikative og kulturelle perspektiver
 • Webteknologier ud fra en kommunikationsfaglig vinkel
 • Videnskabelige teorier og metoder til at analysere, tilrettelægge og løse kommunikationsopgaver på dansk og engelsk

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i ét fremmedsprog og digital markedskommunikation. Den engelske betegnelse er Bachelor of one Foreign Language and Digital Marketing Communication.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, gruppearbejde i skriftlige og mundtlige værksteder samt projektopgaver. It indgår som et væsentligt arbejdsredskab og er en vigtig del af undervisningen.

Praktik

I praktikforløbet, der varer et halvt år, arbejder du med et konkret praktisk projekt i en virksomhed og udarbejder en projektrapport.

Eksamen

Der er både mundtlige og skriftlige prøver undervejs.

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt, som bedømmes ved en mundtlig prøve. Der gives en samlet karakter for det skriftlige arbejde og præstationen ved prøven.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.
Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Engelsk A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Studiestart

Uddannelsen begynder til august/september.

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Uddannelsen i engelsk og digital markedskommunikation foregår i:

Slagelse: Engelsk og digital markedskommunikation (zealand.dk)

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Uddannelsen er flyttet fra Syddansk Universitet til Zealand i 2024, hvorfor adgangskvotienter fra Zealand ikke fremgår. 

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Slagelse (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for job i erhvervslivet.

Du kvalificerer dig til at løse fremmedsproglige kommunikationsopgaver, herunder fx oprettelse og vedligeholdelse af virksomhedens hjemmeside eller sociale medier.

Typiske arbejdsområder vil være indenfor digitale medier, kommunikation og marketing. Det kan også være i et bureau eller mediehus.

Mere uddannelse

Professionsbacheloruddannelsen giver mulighed for videreuddannelse.

Du kan fx søge optagelse på en kandidatuddannelse indenfor fremmedsproget, kommunikation eller digital teknologi.

Love og bekendtgørelser

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere i artiklen:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information