professionsbachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation
Professionsbacheloruddannelse

Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

Uddannelsen er for dig, der vil arbejde med sprog og it-baseret markedskommunikation i en globaliseret verden.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsesforløbet udbydes med to sproglige retninger: tysk eller engelsk og kvalificerer dig til et job inden for information, marketing og kommunikation. Du får desuden et grundigt kendskab til sprogområdets samfund og kultur.

Som færdiguddannet vil du typisk blive ansat, eller selv drive virksomhed, inden for PR, kommunikation og markedsføring samt på bureauer enten i Danmark eller i udlandet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen varer 3½ år, og den kvalificerer dig til at varetage fremmedsproglige kommunikations- og markedsføringsopgaver i internationalt orienterede virksomheder.

På uddannelsen lærer du hvad god kommunikation og markedsføring er - og hvordan du opnår begge dele med it som dit redskab. Du præsenteres for både teori og praksis og kvalificerer dig indenfor fagområderne erhvervssprog, it-baseret kommunikation og markedsføring - herunder teknikker for grafisk design og web-design.

Du arbejder med det valgte erhvervssprog og har fag som grammatik, udtale, lytteforståelse og udtryksfærdighed og tekstproduktion. Ud over sprogarbejdet beskæftiger du dig bl.a. med grafisk design, marketing og markedskommunikation og forretningsprojekter.

Uddannelsens fællesfag har fokus på dansk sprog og kommunikation, erhvervsøkonomi og erhvervsret, strategisk kommunikation og kultur- og landestudier.

I praktikforløbet, der varer et halvt år, arbejder du med et konkret praktisk projekt i en virksomhed og udarbejder en projektrapport.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, gruppearbejde i skriftlige og mundtlige værksteder samt projektopgaver. It indgår som et væsentligt arbejdsredskab og er en vigtig del af undervisningen.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation. Den engelske betegnelse er Bachelor in one Foreign Language and IT-based Marketing and Communication.

Du kan tage uddannelsen i Slagelse og Haderslev. I Slagelse udbydes uddannelsen med engelsk som sprog. I Haderslev kan du vælge mellem engelsk og tysk.

Eksamen

Der er både mundtlige og skriftlige prøver undervejs. Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt, som bedømmes ved en mundtlig prøve. Der gives en samlet karakter for det skriftlige arbejde og præstationen ved prøven.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Specifikke adgangskrav: Engelsk A eller tysk begyndersprog på A-niveau eller tysk fortsættersprog på B-niveau, afhængig af hvilken sprogretning du søger optagelse på.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i starten af september.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Slagelse (Sommerstart)2,6AO
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Haderslev (Sommerstart)2,9AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for job i erhvervslivet. Du kvalificerer dig til at løse fremmedsproglige kommunikationsopgaver, herunder fx oprettelse og vedligeholdelse af virksomhedens hjemmeside.

Typiske arbejdsområder vil være inden for international handel, marketing eller turisme. Det kan også være i en informationsvirksomhed eller i internationale organisationer.

Mere uddannelse

Professionsbacheloruddannelsen giver mulighed for videreuddannelse. Du kan fx søge optagelse på handelshøjskolernes overbygningsuddannelser inden for fremmedsproget.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Uddannelsen er ret lille. De under 100 nyuddannede bliver beskæftiget bredt på arbejdsmarkedeet. Kategorien Andre omfatter enkeltstående ansættelser i 17 forskellige brancher.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Pige med bøger
Pige med bøger

Få inspiration til afklaring af dine interesser og muligheder i forhold til at vælge uddannelse...