professionsbacheloruddannelsen til bandagist
Professionsbacheloruddannelse

Bandagist

Som bandagist lærer du at designe, fremstille og individuelt tilpasse proteser, bandager og andre hjælpemidler til mennesker med medfødte eller erhvervede handicaps.

Fakta

Navn:
Bandagist
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
Grundskole: ½ år + ortopædiingeniør: 3 år + 2 års turnus, i alt: 5½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU. Løn under turnustjeneste

Du bliver undervist i sundhedsfaglige og tekniske fag og får desuden erfaring med værkstedsfag. Den praktiske erfaring får du gennem to års turnustjeneste. Tre af studieårene foregår i Jönköping i Sverige, hvor der undervises på engelsk.

De fleste jobmuligheder som bandagist finder du i et bandageri. De er private, selvstændige virksomheder. Oftest foregår arbejdet i bandageriet, men det er også delt ud på sygehuse, i institutioner eller i patientens hjem.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Som bandagist bliver du udfordret på din sundhedsfaglige viden, dine håndværksmæssige færdigheder og på din menneskelige indlevelse. Du møder fx mennesker, der mangler en arm eller et ben, og som har brug for en protese, der kan hjælpe dem i deres dagligdag.

Uddannelsen begynder med ½ års grundforløb. Derefter fortsættes med et ingeniørstudium på 3 år efterfulgt af en turnustjeneste på 2 år. I alt 5½ år.

Grundforløb

Grundforløbet foregår på VIA i Aarhus.

Undervisningen er dels teoretisk undervisning, hvor du arbejder med tegning, anatomi, biomekanik, teknik og automatik. Dels får du værkstedsundervisning, hvor du arbejder med gips, læder, metal, plast og tekstil.

Desuden kommer du i observationspraktikker, hvor du får kendskab til bandagistens arbejde med fx protester og ortoser (bandager, skinner) i det patientnære arbejde.

Ortopædiingeniørstudiet

Ortopædiingeniørstudiet varer 3 år og foregår på Universitetet i Jönköping i Sverige. Studiet er teoretisk og praktisk og indeholder både medicinske og tekniske fag.

Du får bl.a. undervisning i anatomi, fysiologi, matematik, biomekanik, sygdomslære, psykologi og pædagogik. Desuden lærer du at udvikle, konstruere og tilpasse ortopædiske hjælpemidler.

I fagene proteseteknik og ortoseteknik bygger du videre på de tekniske og medicinske fag i forhold til bandagistprofessionens specifikke arbejdsområde. I det sidste semester skal du i praktik i et bandageri i Danmark eller Sverige.

Undervisningen foregår på engelsk.

Turnustjeneste

Turnustjenesten er 2 års tjeneste i et bandageri, der er godkendt af Uddannelsesrådet. Tjenesten foregår normalt i Danmark, men kan også helt eller delvist foregå i udlandet.

Turnustjenesten foregår efter et fast program og under vejledning af en erfaren kollega. Når du har gennemført tjenesten med et tilfredsstillende resultat, får du et uddannelsesbevis som bandagist udstedt af Sundhedsstyrelsen.

Når uddannelsen er afsluttet, har du ret til at bruge titlen Bandagist eller Ortopædiingeniør. Den engelske betegnelse er Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics.

Uddannelsen foregår i Aarhus og i Jönköping i Sverige. Turnusen foregår i et bandageri.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Specifikke adgangskrav:

  • Matematik B
  • Enten kemi C eller bioteknologi A
  • Enten fysik A eller geovidenskab A.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Der er studiestart én gang om året i februar.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Aarhus N (Vinterstart)9,1AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Dukan søge SU til de første 3½ år af uddannelsen. I de sidste 2 års turnustjeneste får du en løn på ca. 18.000 kr. om måneden.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

De fleste bandagister er ansat i et bandageri. Bandagerier er private, selvstændige virksomheder. En stor del af arbejdet foregår i bandageriet, men kontakten med patienterne kan også foregå på sygehuse, i institutioner eller i patientens hjem. Som bandagist har du gode muligheder for job i udlandet, fx gennem hjælpeorganisationer.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at videreuddanne dig i ortopæditeknik og biomekanik på Hälsohögskolan i Jönköping og senere tage en ph.d.-uddannelse i Sverige.

Du kan også vælge at videreuddanne dig her i landet til fx sundhedsfaglig kandidat eller tage en masteruddannelse, fx Master of Public Health.

Få mere at vide

Du kan få mere at vide på uddannelsesstedets hjemmeside: Bandagistuddannelsen

Hälsohögskolan i Jönköping, Sverige

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information