professionsbacheloruddannelsen til bandagist
Professionsbacheloruddannelse

Bandagist

Som bandagist hjælper du mennesker, der er ramt af medfødte eller erhvervede funktionsnedsættelser, og du lærer bl.a. at designe og fremstille proteser, bandager og andre hjælpemidler.

Fakta

Navn:
Bandagist
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
Grundskole: ½ år + ortopædiingeniør: 3 år + 2 års turnus, i alt: 5½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU. Løn under turnustjeneste

Du bliver undervist i værkstedsfag, og får desuden viden om sundhedsfaglige og tekniske fag. Den praktiske erfaring får du gennem to års turnustjeneste. Tre af studieårene foregår i Jönköping i Sverige.

De fleste jobmuligheder som bandagist finder du i et bandageri. De er som regel private, selvstændige virksomheder. Oftest foregår arbejdet i bandageriet, men indimellem er arbejdet delt ud på sygehuse, i institutioner eller i patientens hjem.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Som bandagist bliver du udfordret på din sundhedsfaglige viden, dine håndværksmæssige færdigheder og på din menneskelige indlevelse. Du møder fx mennesker, der mangler en arm eller et ben, og som har brug for en protese, der kan hjælpe dem i deres dagligdag.

Uddannelsen begynder med ½ års værkstedsteknisk grundskole. Derefter fortsættes med et ingeniørstudium på 3 år efterfulgt af en turnustjeneste på 2 år. I alt 5½ år.

Værkstedsteknisk grundskole

Værkstedsteknisk grundskole varer ½ år. Undervisningen foregår hovedsageligt i skolens værksteder, hvor du arbejder med gips, læder, metal, plast, tekstil og træ og på den måde får kendskab til de materialer, værktøjer og maskiner, som bandagister bruger.

Du lærer også frihåndstegning og skitseteknik som udgangspunkt for arbejdet med fremstillingen af proteser og ortoser (bandager, skinner).

Endvidere arbejdes der med teknisk tegningsforståelse, autocad og automatik (pneumatik, hydraulik- og elstyring).

Ortopædiingeniørstudiet

Ortopædiingeniørstudiet varer 3 år og foregår på Hälsohögskolan i Jönköping i Sverige. Studiet er teoretisk og praktisk og indeholder både medicinske og tekniske fag.

Undervisningen foregår på svensk, og en del af lærebøgerne er på engelsk.

Hovedemnet er ortopæditeknik, som fylder næsten halvdelen af uddannelsen. Du lærer at udvikle, konstruere, fremstille og tilpasse ortopædiske hjælpemidler.

Praktik og turnustjeneste

I uddannelsens sidste semester er der praktik i 10 uger. Den foregår i godkendte bandagerier. Højskolen kan anvise praktikpladser i enten Danmark eller Sverige.

Turnustjenesten er 2 års tjeneste i et bandageri, der er godkendt af Uddannelsesrådet. Tjenesten foregår normalt i Danmark, men kan også helt eller delvist foregå i udlandet.

Turnustjenesten foregår efter et fast program og under vejledning af en erfaren kollega. Når du har gennemført tjenesten med et tilfredsstillende resultat, får du et uddannelsesbevis som bandagist udstedt af Sundhedsstyrelsen.

Når uddannelsen er afsluttet, har du ret til at bruge titlen Bandagist eller Ortopædiingeniør. Den engelske betegnelse er Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics.

Uddannelsen foregår i Aarhus og i Jönköping i Sverige. Turnusen foregår i et bandageri.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Specifikke adgangskrav: Matematik B og enten kemi C eller bioteknologi A. Desuden enten fysik A eller geovidenskab A.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Der er studiestart én gang om året i februar.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Aarhus N (Vinterstart)6,3AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du har mulighed for at få SU de første 3½ år. I de sidste 2 års turnustjeneste får du en løn på ca. 18.000 kr. om måneden.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

De fleste bandagister er ansat i et bandageri. Bandagerier er private, selvstændige virksomheder. En stor del af arbejdet foregår i bandageriet, men kontakten med patienterne kan også foregå på sygehuse, i institutioner eller i patientens hjem. Som bandagist har du gode muligheder for job i udlandet, fx gennem hjælpeorganisationer.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at videreuddanne dig i ortopæditeknik og biomekanik på Hälsohögskolan i Jönköping og senere tage en ph.d.-uddannelse i Sverige.

Du kan også vælge at videreuddanne dig her i landet til fx sundhedsfaglig kandidat eller tage en masteruddannelse, fx Master of Public Health.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Beskæftigelsen for nyuddannede er ret entydig, næsten alle arbejder med fremstilling af medicinsk udstyr og instrumenter. Resten enten sælger udstyr eller arbejder med patienter i lægeklinikker eller på institutioner.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Du kan få mere at vide på uddannelsesstedets hjemmeside: Bandagistuddannelsen

Hälsohögskolan i Jönköping, Sverige

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Pige med bøger
Pige med bøger

Få inspiration til afklaring af dine interesser og muligheder i forhold til at vælge uddannelse...