professionsbachelor i sports management
Professionsbacheloruddannelse

Sportsmanagement

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der giver dig kompetencer inden for forretningsledelse og forretningsudvikling i sports-, event- og fritidsindustrien.

Fakta

Navn:
Sportsmanagement
Type:
Professionsbacheloruddannelse (Overbygning)
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Markedsføringsøkonom, serviceøkonom, finansøkonom
Økonomi:
SU

Du bliver i stand til at planlægge og afvikle forskellige typer arrangementer. Gennem undervisning i bl.a. sportsjura, økonomi og sportsmanagement lærer du at tage højde for alle de forhold, der påvirker fx et World Cup cykelløb eller en Grøn Koncert.

Du vil kunne søge job inden for sports-, event- og fritidssektoren som eksempelvis projektleder, marketingkoordinator eller konsulent.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Sportsmanagement er en overbygningsuddannelse på 1½ år. Den bygger videre på det, du har lært som serviceøkonom, markedsføringsøkonom eller finansøkonom.

På uddannelsen lærer du om forretningsledelse og organisation i sports, - event- og fritidsindustrien samt om udvikling og innovation. Der er fokus på såvel den professionelle sportsindustri som på events og massesport.

Uddannelsen indeholder undervisning i emnerne:

  • Sports-, event- og fritidsindustrien
  • Metode og research
  • Sportsmarketing
  • Sportsmanagement
  • Sportsøkonomi
  • Sportsjura

Der vil desuden være indlagt et praktikophold i en virksomhed.

Undervisningen foregår som almindelig undervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde og gruppearbejde.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i sportsmanagement. Den engelske titel er Bachelor of Sport Management.

Uddannelsen foregår i Lyngby, Odense og Aalborg.

Den udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have én af følgende uddannelser:

På Copenhagen Business Academy kan du også blive optaget med baggrund i en uddannelse som Financial controller.

Ved en optagelse lægges der vægt på dit gennemsnit på adgangsgivende eksamen, din motivation og din tidligere erfaring. Du kan blive indkaldt til personlig samtale. Kontakt uddannelsesstedet eller se uddannelsesstedets hjemmeside for specifikke oplysninger om krav til ansøgningen.

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en individuel vurdering af dine erfaringer fra branchen. Kontakt uddannelsesstedet.

Optagelse

Ansøgningsfrist kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted. Ansøgningsskemae kan downloades fra uddannelsesstedernes egne hjemmesider.

Kontakt uddannelsesstedet for mere info om tilmelding og optagelse.

Uddannelsesstart

Uddannelsen har studiestart cirka 1. september.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde i de forskellige organisationer, der findes inden for sports-, event- og fritidssektoren. Du vil fx kunne arbejde som projektleder, marketingkoordinator, konsulent eller administrator.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren nedenfor viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Uddannelsen appellerer meget bredt, hvilket bl.s. ses af de nyuddannedes beskæftigelse. Ud over ansættelse i sportsklubber, idrætsforeninger og sportsanlæg, herunder fitnesscentre, handler det meget om job i den såkaldte oplevelsesindustri.

Andre omfatter få og enkeltstående ansættelser i 45 brancher, herunder nogle med lidt eller ingen relation til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Pige med bøger
Pige med bøger

Få inspiration til afklaring af dine interesser og muligheder i forhold til at vælge uddannelse...