professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed
Professionsbacheloruddannelse

Jordbrugsvirksomhed

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der giver dig kompetencer til at løse problemstillinger inden for jordbrug. Du kan vælge studieretning inden for områder som natur og miljø, landskab og anlæg, planteproduktion, husdyrproduktion samt jordbrugsøkonomi og ledelse.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Jordbrugsteknolog, anden relevant erhvervsakademiuddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere og rådgive om biologiske og merkantile problemstillinger, ligesom du lærer at arbejde med salg og forretningsstrategi i jordbrugets virksomheder.

Jobmæssigt vil du kunne varetage opgaver som rådgivning, forvaltning, ledelse, salg og undervisning inden for jordbrug, miljø og natur.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at løse praksisnære problemstillinger inden for jordbrug, miljø og natur ved hjælp af nyeste metoder kombineret med relevant litteratur.

Det er en overbygningsuddannelse, der varer 1½ år og består af obligatoriske fællesfag, studieretningsfag, en praktikperiode samt et afsluttende bachelorprojekt.

Fællesfagene skal gøre dig i stand til at kunne reflektere over og udvikle praksis inden for jordbrug. De indeholder emner om markedskommunikation, formidling, valg af metode, refleksioner over anvendelse af valid viden, strategisk virksomhedsledelse og udvikling af nye forretningsmodeller.

På uddannelsen vælger du mellem følgende studieretninger:

Natur og miljø handler om naturforståelse, forvaltning og beskyttelse af landskaber og naturområder. Du lærer selvstændigt at analysere og vurdere problemstillinger, samt reflektere over og udvikle konkrete løsningsforslag i forhold til økologiske faktorer ig ressourceudnyttelse. Studieretningen indeholder emner om bæredygtig ressourceudnyttelse, herunder affald, energi og klimatilpasning. .

Landskab og anlæg behandler emner inden for det tekniske, biologiske og juridiske område, med det formål, at du kan drive og udvikle anlægsgartnervirksomheder og kan udføre planlægning, projektering og forvaltning af grønne områder.

Planteproduktion handler om jord- og plantebiologi. Du får viden om biologiske processer til løsning af praksisnære problemstillinger inden for planteproduktion. Du får undervisning i emner inden for kemi og biologi, samt om interne og eksterne forhold som påvirker jordbrugsproduktionen på det strategiske og udviklingsorienterede niveau. Der er fokus på produktionsforholdenes aktuelle og fremtidige rammer, kvalitet, driftsøkonomiske faktorer samt indsamling og behandling af data.

Husdyrproduktion behandler emner vedrørende kemi og biologi. Området kvalificerer udredning og beskrivelse af processer, relateret til løsning af praksisnære problemstillinger i og omkring husdyrproduktion. Desuden behandles emner vedrørende interne og eksterne forhold som påvirker jordbrugsproduktionen på det strategiske og udviklingsorienterede niveau. Der fokuseres på produktionsforholdenes aktuelle og fremtidige rammer, kvalitet, driftsøkonomiske faktorer samt indsamling og behandling af data.

Jordbrugsøkonomi og ledelse beskæftiger sig med tekniske og fundamentale analyser på jordbrugsrelaterede råvaremarkeder samt på rente- og valutamarkedet. Du arbejder med risikoanalyse, markedsstrategi og anvendelsen af finansielle instrumenter for jordbrugsvirksomheder. Du lærer også om interne og eksterne forhold som påvirker jordbrugsproduktionen på det strategiske og udviklingsorienterede niveau. Der fokuseres på produktionsforholdenes aktuelle og fremtidige rammer, kvalitet, driftsøkonomiske faktorer samt indsamling og behandling af data.

Bemærk: Uddannelsen er ved at blive revideret og der kan derfor komme ændringer i studieretninger og deres antal.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstudie, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde. Der er indlagt praktikforløb i uddannelsen.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i Jordbrug. Den engelske titel er Bachelor in Nature and Agricultural Management.

Uddannelsen foregår i Odense, Slagelse og Aarhus.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende erhvervsakademiuddannelser:

 

Optagelse

Ansøgningsfrist kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Ansøgningsskemaer kan downloades eller printes ud fra uddannelsesstedernes egne hjemmesider, hvor du også kan få mere info om tilmelding og optagelse.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du vil kunne søge job, hvor du skal varetage opgaver som rådgivning, forvaltning, ledelse, grøn planlægning, salg og undervisning inden for det offentlige og jordbrugsområdet. Du vil også kunne arbejde i forsøgs- og forskningsvirksomheder.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information