Professionsbacheloruddannelse

Økonomi og it

Du lærer at håndtere både informationsteknologiske og erhvervs- og samfundsøkonomiske problemstillinger i private og offentlige virksomheder og at indgå i et tværfagligt samarbejde.

Fakta

Navn:
Økonomi og it
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du vil undervejs i uddannelsen arbejde med en forskellige fagområder inden for it, fx programmering og systemudvikling, som du kombinerer med viden om økonomiske emner, bl.a. afsætningsøkonomi og finansiering.

Som færdiguddannet kan du finde arbejde inden for virksomheder, hvor du kan kombinere erhvervsøkonomi og it. Det kan fx være i finanssektoren, hvor du kan arbejde som it-projektleder eller intern it-medarbejder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i økonomi og it lærer dig at håndtere samspillet mellem erhvervsøkonomiske problemstillinger og it-baseret projektledelse.

Du vil beskæftige dig med følgende fagområder:

  • Økonomi, herunder afsætningsøkonomi, erhvervsret, finansiering, organisationsteori, regnskabsvæsen, generel erhvervsøkonomi og samfundsøkonomi.
  • Informationsteknologi, herunder grundlæggende programmering og systemudvikling mm.
  • Projektfag og praktik, herunder projekt og metode, bachelorprojekt, virksomhedsophold samt en række projekter integreret i de øvrige fag.

Uddannelsen varer 3½ år inklusive et praktikmodul på ½ år.

På det sidste år af uddannelsen er der indlagt et 6 måneders virksomhedsophold, hvor du skal løse en konkret praktisk opgave. Derudover skal du skrive et bachelorprojekt, hvor du arbejder tværfagligt og viser, at du forstår, hvordan it-baseret projektledelse og erhvervsøkonomiske problemstillinger spiller sammen.

Du har mulighed for at specialisere dig gennem valgfag inden for fx systemudvikling og programmering eller design og udvikling af produkter til internettet/multimedier.

Undervisningen veksler mellem teoretisk baseret undervisning og praktiske problemstillinger. Der samarbejdes med virksomheder i regionen og i nærområdet.

Uddannelsen giver ret til betegnelsen professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi. Den engelske betegnelse er Bachelor of Business Economics and Information Tecnology.

Den foregår i København, Odense og Aarhus.

Uddannelsen udbydes på dansk og i København også på engelsk.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Specifikke adgangskrav: Matematik B. Faget skal være bestået.

Opfylder du ikke kravet, kan du tage faget som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder mandag i uge 35.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København NV (Sommerstart, engelsk)5,22,6
København NV (Sommerstart)6,25,8
Erhvervsakademiet Lillebælt  
Vejle (Sommerstart)IO 
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)3,3AO

IO: Ikke oprettet

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for det erhvervsøkonomiske og det it-mæssige område, fx som it-projektleder, intern it-medarbejder, it-salgskonsulent eller som økonomi- eller edb-ansvarlig i en virksomhed.

Mere uddannelse

På nogle universiteter kan du videreuddanne dig ved tage en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse. Det kan dog kræve, at du supplerer med yderligere fag.

Alternativt kan du tage en diplom- eller masteruddannelse, når du har gennemført bacheloruddannelsen og har fået nogle års erhvervserfaring.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Da Kim valgte at læse til civilingeniør, vidste han ikke, at han en dag ville ende med at...

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.