socialrådgiver, åben uddannelse
Professionsbacheloruddannelse

Socialrådgiver, åben uddannelse

Socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg udbyder uddannelsen på deltid. Den varer 4 år og kvalificerer dig til at tilrettelægge og varetage opgaver inden for socialt arbejde, både i offentligt og privat regi.

Fakta

Navn:
Socialrådgiver, åben uddannelse
Varighed:
4 år
ECTS:
Varierer pr. fag
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + evt. specifikke fagkrav
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Mulighed for SVU til uddannelsespraktikken

Du lærer, hvordan man rådgiver socialt udsatte, hvilke regler og love der er på området, samt får en forståelse for de økonomiske og politiske faktorer der påvirker både socialrådgivningen og borgeren.

For at tage uddannelsen skal du have en gymnasial eksamen eller tilsvarende.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen består af fire fagområder, et praksisstudie, en uddannelsespraktik samt en valgfri del, der også omfatter bachelorprojektet. De fire fagområder er:

  • Fagområdet socialt arbejde - herunder socialrådgivningning
  • Det psykologiske og psykiatriske fagområde
  • Retlig regulering - det jurisiske fagområde
  • Samfund, politik, økonomi og organisation - det samfundsfaglige fagområde

Praktikken varer 5 måneder og er ulønnet.

Studerende, der i mindst 2 år har haft typiske socialrådgiveropgaver, kan indstille sig til en mundtlig prøve og opnå merit for uddannelsespraktikken.

Undervisningen tilrettelægges som studiesamlinger af 2-3 dages varighed 5-6 gange pr. semester. Den resterende del af tiden er undervisningen netbaseret og foregår ved hjælp af et it-baseret konferencesystem.

Uddannelsen udbydes via University College Syddanmark (UCSYD) og foregår i Esbjerg.

Eksamen

Der er eksamen i hvert af de fire hovedområder samt to projekteksamener.

Værd at vide

Uddannelsen udbydes flere steder i landet som fuldtidsuddannelse over 3½ år. Læs om socialrådgiver.

Varighed

Uddannelsen strækker sig over 8 semestre med fire studiesamlinger pr. semester. Antallet af ECTS pr. fag varierer.

Optagelse og adgang

Adgangskravene til uddannelsen er de samme som til den ordinære uddannelse til socialrådgiver.

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller eux
  • Særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • Pædagogisk assistentuddannelsen samt dansk C, naturfag C og engelsk D
  • Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) samt dansk C, naturfag C og engelsk D
  • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, samfundsfag B og psykologi C. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfagene skal være mindst 02

Det kan det være muligt at søge dispensation, hvis du ikke opfylder de generelle adgangskrav, men har tilsvarende kompetencer fra en anden uddannelse eller har relevant erhvervserfaring.

Socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg udbyder uddannelsen en gang om året med studiestart 1. september. Der er løbende optag frem til studiestart. Men for at være sikker på en plads, er det en god idé at søge i god tid.

Økonomi

Der opkræves en deltagerbetaling på ca. 9.500 kr. pr. semester. Derudover vil der være udgifter til bøger på cirka 15.-20.000 kr for hele studiet.

Du kan søge SVU til uddannelsespraktikken, hvis du opfylder betingelserne.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.