enkeltfag på pædagoguddannelsen
Professionsbacheloruddannelse

Pædagog, enkeltfag og tompladsordning

Professionshøjskolerne kan udbyde fag fra pædagoguddannelsen, enten på hold med ordinære studerende eller på selvstændige hold kun for enkeltfagsstuderende.

Fakta

Navn:
Pædagog, enkeltfag og tompladsordning
Varighed:
½-2 år pr. fag
ECTS:
18-43 pr. fag
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse inden for social- og sundhedsområdet eller pædagogisk assistentuddannelse + specifikke fag
Økonomi:
Deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Enkeltfagene henvender sig til dig, der eksempelvis har en pædagogisk grunduddannelse, som du ønsker at supplere, eller andre der måtte have en faglig interesse for emnerne.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Pædagoguddannelsen er tilrettelagt med en indledende fællesdel samt tre specialiseringer, der retter sig mod hver sin målgruppe af børn, unge og voksne.

Man specialiserer sig i enten dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik.

Der kan desuden udbydes valgfrie områder som fx:

 • Kreative udtryksformer
 • Natur og udeliv
 • Sundhedsfremme og bevægelse
 • Medier og digital kultur
 • Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri
 • Social innovation og entreprenørskab
 • Kulturmøde og interkulturalitet

Det enkelte uddannelsessted kan tilrettelægge enkeltfagsundervisningen med udgangspunkt i de enkelte fag eller i tværgående emner, temaer og problemstillinger.

Læs om professionsbacheloruddannelsen i artiklen Pædagog.

Undervisningen kan tilrettelægges som foredrag, holdundervisning, projektarbejde og værkstedsarbejde mv. Se eventuel holdinformation.

Enkeltfagene kan udbydes af professionshøjskoler rundt om i landet.

Eksamen

Hvert enkeltfag afsluttes med en skriftlig eksamen eller en anden form for bedømmelse.

Varighed

Enkeltfagene hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Optagelse og adgang

Du skal normalt opfylde de samme adgangsbetingelser som til den ordinære pædagoguddannelse, dvs. opfylde et af følgende adgangskrav:

 • Gymnasial eksamen eller gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Social- og sundhedsuddannelsen samt dansk C, naturfag C og engelsk D
 • Pædagogisk assistentuddannelse samt dansk C, samfundsfag C og engelsk E
 • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, samfundsfag C samt ét valgfrit fag på C-niveau. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02
 • Kvalifikationer, der efter en realkompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav

Derudover kan der være specifikke adgangskrav for det enkelte kursus.

Det er muligt at søge dispensation, hvis du ikke opfylder de generelle adgangskrav men har erhvervet tilsvarende kompetencer fra en anden uddannelse eller har relevant erhvervserfaring.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Økonomi

Der er deltagerbetaling afhængig af kursernes længde.

Du kan søge SVU til undervisningen, hvis du opfylder betingelserne, og uddannelsen foregår som heltidsundervisning. Du kan eventuelt kombinere flere fag/uddannelser for at opfylde kravet om heltidsundervisning.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Uddannelser der ligner