professionsbacheloruddannelsen til lærer i folkeskolen
Kursus

Tysk, undervisningsfag (læreruddannelsen)

Tysk som undervisningsfag kvalificerer dig til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i faget tysk på folkeskoleniveau.

Fakta

Navn:
Tysk – undervisningsfag
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
Ca. 1 år på deltid
ECTS:
30
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger.

Undervisningen fokuserer både på videreudvikling af dine egne sprogfærdigheder og på opbygning af didaktisk viden om sproget tysk, så du kan undervise i tysk sprog og kultur. Du beskæftiger dig bl.a. med sprog og sprogbrug, tysksprogede tekster samt kultur og samfundsforhold i den tysktalende del af verden.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Faget tysk omfatter sprog og kultur i et flersprogligt perspektiv – herunder tilegnelsesprocesser, formidlingsprocesser, fremmedsprogsdidaktik, kommunikationsevne og interkulturel kompetence.

Du opnår viden og undervisningskompetence inden for følgende områder:

  • Kommunikation, kultur og internationalisering, som kvalificerer dig til at analysere kulturelle og samfundsmæssige fænomener og sætte dem ind i en fagdidaktisk kontekst.
  • Sprog, som omfatter mundtlig og skriftlig kommunikation – herunder pragmatik, ordforråd, grammatik og udtale. Du kan analysere det tyske sprogs formsystem, udtrykke dig mundtligt og skriftligt på tysk, og du kan understøtte elevernes sproglige udvikling.
  • Sprogtilegnelse, der omfatter læreprocesser, der har relevans for din egen og elevernes tilegnelse af sproget. Du får viden om sprogtilegnelsesprocesser, læringsstrategier og informationsteknologiens muligheder i forhold til din egen og elevernes sprogtilegnelse.
  • Fremmedsprogsdidaktik , der kvalificerer dig til at planlægge og gennemføre tyskundervisning for elevgrupper med forskellige forudsætninger.

Uddannelsen kan udbydes af professionshøjskoler rundt om i landet.

Eksamen

Undervisningsfaget afsluttes med en prøve. Prøven skal bestå af mindst 2 delprøver, og der gives en samlet karakter.

Varighed

Enkeltfaget hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Undervisningsfaget vægter minimum 30 ECTS, og det samlede undervisningsforløb, som typisk består af flere undermoduler á 5-10 ECTS, har en varighed på ca. 1 - 1½ år.

Optagelse og adgang

Du skal normalt opfylde de samme adgangsbetingelser som til den ordinære læreruddannelse, dvs. en gymnasial eksamen. Der er desuden specifikke adgangskrav til hvert undervisningsfag.

Læs mere i artiklen: Lærer i folkeskolen.

Faget starter normalt i august/september, mens ansøgningsfrist kan ligge fra marts/april måned og frem til kursusstart.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. august 2022
30. juni 2023
Tysk Modul 1 Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. august 2022
30. juni 2024
Tysk, undervisningsfag (læreruddannelsen) Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
15. august 2022
30. juni 2024
Tysk, undervisningsfag (læreruddannelsen) Dagundervisning 7800 Skive