professionsbacheloruddannelsen til lærer i folkeskolen
Kursus

Samfundsfag, undervisningsfag (læreruddannelsen)

Med samfundsfag som undervisningsfag kvalificerer du dig til at planlægge og gennemføre en alsidig og differentieret undervisning i faget samfundsfag for elever i folkeskolens 8.-10. klasse.

Fakta

Navn:
Samfundsfag – undervisningsfag
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
Ca. 1 år på deltid
ECTS:
Minimum 30
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger.

Faget er for dig, som er interesseret i løbende at følge samfundsmæssige begivenheder og beslutninger. Du beskæftiger dig med fag som politik, økonomi, sociologi, international politik og videnskabsteori, og du lærer teorier og metoder til at analysere forskellige samfundsproblemer og begivenheder.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Undervisningen tager bl.a. afsæt i fagdidaktisk teori og praksis og samfundsfaglige undersøgelser og sigter på at give eleverne i folkeskolen samfundsmæssig indsigt og handlekompetence.

Du opnår viden og undervisningskompetence inden for følgende områder:

Demokrati, deltagelse og medbestemmelse som kvalificerer dig til at planlægge og gennemføre undervisning, der giver eleverne demokratisk og politisk dannelse og styrker deres muligheder for selvstændig kritisk stillingtagen.

Globalisering omfatter sammenhænge mellem politiske, økonomiske, kulturelle og sociale udtryk ud fra et globaliseringsperspektiv.

Økonomisk adfærd der kvalificerer dig til at tilrettelægge undervisningsforløb, der styrker elevernes evne til kritisk refleksion over egen økonomisk adfærd i et samfundsmæssigt perspektiv. Du får viden om emner som sammenhænge mellem privat- og nationaløkonomi, markedsmekanismer, økonomiske skoler, bæredygtig udvikling og velfærdsmodeller.

Samfundsfaglig arbejdsmetode giver dig indsigt i projektarbejde som undervisningsform, og du bliver fortrolig med forskellige kvantitative og kvalitative metoder og videnskabsteoretiske teorier.

Undervisningsfaget kan udbydes af professionshøjskoler rundt om i landet.

Eksamen

Undervisningsfaget afsluttes med en prøve. Prøven skal bestå af mindst 2 delprøver, og der gives en samlet karakter.

Varighed

Enkeltfaget hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Forløbet varer omkring 1 år på deltid og vægter ca. 30 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal normalt opfylde de samme adgangsbetingelser som til den ordinære læreruddannelse, dvs. en gymnasial eksamen. Der er desuden specifikke adgangskrav til hvert undervisningsfag.

Læs mere i artiklen: Lærer i folkeskolen.

Faget starter normalt i august/september, mens ansøgningsfrist kan ligge fra marts/april måned og frem til kursusstart.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. august 2022
30. juni 2024
Samfundsfag, undervisningsfag (læreruddannelsen) Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
22. august 2022
30. juni 2024
Samfundsfag undervisningsfag 2022, Læreruddannelsen Vestjylland, Nørre Nissum Fleksibel undervisning 7620 Lemvig