professionsbacheloruddannelsen til lærer i folkeskolen
Kursus

Praktik (læreruddannelsen)

Formålet med praktikperioderne er at koble teori og praksis sammen, så du opnår praktiske færdigheder i at forberede, gennemføre og evaluere et undervisningsforløb for en skoleklasse.

Fakta

Navn:
Praktik
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3 praktikperioder
ECTS:
I alt ca. 30
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger.

På læreruddannelsen er der er tre praktikmoduler. Her er du ude på en skole og deltager på fuld tid sammen med skolens lærere. Her underviser du i dine undervisningsfag  og varetager andre typiske lærerfunktioner. 

Praktikken kan foregå i udlandet.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Der er tre praktikperioder i løbet af uddannelsen, hvor du bl.a. får mulighed for at planlægge og gennemføre forskellige undervisningsforløb. Praktikperioderne har forskellige temaer, så du gradvist stifter bekendtskab med didaktik, klasseledelse og samarbejdsrelationer med elever, kolleger, forældre mv.

Der er mødepligt til praktikken, der gennemføres i dine valgte undervisningsfag.

Eksamen

Undervisningsfaget afsluttes med en prøve. Prøven skal bestå af mindst 2 delprøver, og der gives en samlet karakter.

Varighed

Enkeltfaget hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Undervisningsfaget vægter sammenlagt ca. 30 ECTS-point. Det samlede undervisningsforløb, som typisk består af flere undermoduler á 5-10 ECTS, har en varighed på ca. 1 år.

Optagelse og adgang

Du skal normalt opfylde de samme adgangsbetingelser som til den ordinære læreruddannelse, dvs. en gymnasial eksamen. Der er desuden specifikke adgangskrav til hvert undervisningsfag.

Læs mere i artiklen: Lærer i folkeskolen.

Faget starter normalt i august/september, mens ansøgningsfrist kan ligge fra marts/april måned og frem til kursusstart.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.