professionsbacheloruddannelsen til lærer i folkeskolen
Kursus

Natur/teknologi, undervisningsfag (læreruddannelsen)

Natur/teknologi som undervisningsfag kvalificerer dig til at planlægge, gennemføre og evaluere en varieret og fagligt udbytterig undervisning i faget på folkeskoleniveau.

Fakta

Navn:
Natur/teknik – undervisningsfag
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
Ca. 1 år på deltid
ECTS:
Minimum 30
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger.

Faget er for dig, som interesserer dig for menneskets samspil med naturen – både lokalt og globalt.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Ud over det faglige kernestof omfatter undervisningen naturfaglige tankegange og arbejdsmåder og naturfagsdidaktik, som vil give dig en professionel tilgang til at undervise i faget natur/teknik.

Du opnår viden og undervisningskompetence inden for følgende områder:

Naturfagsdidaktik med henblik på natur/teknikundervisning, som gør dig i stand til at udvikle og gennemføre undervisningsforløb, der er afpasset eleverne fagligt og udviklingsmæssigt. Du lærer at anvende forskellige undervisningsressourcer og er fortrolig med teknikker, så du kan evaluere elevernes udbytte af undervisningen.

Naturvidenskabens perspektiver i relation til natur/teknikundervisning , som bl.a. giver dig viden om naturvidenskabernes historie og filosofi, fagets bidrag til almen dannelse og forståelse samt indsigt i emner som handlekompetence og bæredygtighed. Du kan omsætte din viden til undervisningsforløb, der inddrager eleverne i faglige diskussioner af politiske og økonomiske interessekonflikter.

Menneskets samspil med naturen og teknologianvendelse, der bl.a. har fokus på dyr og planters tilpasning i økosystemer og menneskers levevilkår forskellige steder på jorden. Du lærer desuden at undervise i ressourcer, ressourceforbrug og energistrømme med bæredygtighed som perspektiv

Den nære og fjerne omverden , der omhandler emner som naturfaglige fænomener, som eleverne møder i hverdagen, universets opståen og udvikling, grundstoffer og stofkredsløb, levende organismer samt valg af fysiske rammer for undervisningen.

Uddannelsen kan udbydes af professionshøjskoler rundt om i landet.

Eksamen

Undervisningsfaget afsluttes med en prøve. Prøven skal bestå af mindst 2 delprøver, og der gives en samlet karakter.

Varighed

Enkeltfaget hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Undervisningsfaget vægter minimum 30 ECTS-point og har en varighed på omkring et år.

Optagelse og adgang

Du skal normalt opfylde de samme adgangsbetingelser som til den ordinære læreruddannelse, dvs. en gymnasial eksamen. Der er desuden specifikke adgangskrav til hvert undervisningsfag.

Læs mere i artiklen: Lærer i folkeskolen.

Faget starter normalt i august/september, mens ansøgningsfrist kan ligge fra marts/april måned og frem til kursusstart.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. august 2023
30. juni 2025
Natur/teknologi, undervisningsfag (læreruddannelsen) Dagundervisning 8600 Silkeborg