professionsbacheloruddannelsen til lærer i folkeskolen
Kursus

Musik, undervisningsfag (læreruddannelsen)

Med musik som undervisningsfag kvalificerer du dig til at planlægge, gennemføre og evaluere en alsidig og differentieret undervisning i faget musik i folkeskolen.

Fakta

Navn:
Musik – undervisningsfag
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
Ca. 1 år på deltid
ECTS:
Minimum 30
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger.

Faget musik handler både om at skabe, udøve og forstå musik. Du lærer at gennemføre en professionel og udviklingsorienteret musikundervisning, der udvikler elevernes dannelse og giver dem lyst til at være aktive musikudøvere.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Musik er en særlig udtryksform med betydning for bl.a. sansemæssig, motorisk, intellektuel og social udvikling, og som musiklærer gennemfører du musikundervisning og udvikler elevers dannelse.

Du opnår viden og undervisningskompetence inden for følgende områder:

  • Musikudøvelse som kvalificerer dig til at lede musikalsk udfoldelse i et inkluderende fællesskab, enten i klassen eller i mindre grupper, afhængig af elevernes individuelle musikalske færdigheder.
  • Musikalsk skaben der handler om at arrangere, improvisere og komponere musik og at igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter. Du lærer at udvikle kreative undervisningsforløb, der udvikler elevers formåen til selvstændigt at skabe og udvikle musik.
  • Musikforståelse handler om oplevelse og analyse af musik, og du lærer at se musikken i et større perspektiv, eksempelvis i en historisk og kulturel sammenhæng.
  • Musikdidaktik som klæder dig på til at planlægge og gennemføre en professionel og udviklingsorienteret musikundervisning.

 

Undervisningsfaget kan udbydes af professionshøjskoler rundt om i landet.

Eksamen

Undervisningsfaget afsluttes med en prøve. Prøven skal bestå af mindst 2 delprøver, og der gives en samlet karakter.

Varighed

Enkeltfaget hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Forløbet varer omkring 1 år på deltid og vægter minimum 30 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal normalt opfylde de samme adgangsbetingelser som til den ordinære læreruddannelse, dvs. en gymnasial eksamen. Der er desuden specifikke adgangskrav til hvert undervisningsfag.

Læs mere i artiklen: Lærer i folkeskolen.

Faget starter normalt i august/september, mens ansøgningsfrist kan ligge fra marts/april måned og frem til kursusstart.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. august 2022
30. juni 2024
Musik, undervisningsfag (læreruddannelsen) Dagundervisning 8600 Silkeborg