professionsbacheloruddannelsen til lærer i folkeskolen
Kursus

Matematik 4.-10. klasse, undervisningsfag (læreruddannelsen)

Med matematik for 4.-10. klassetrin som undervisningsfag kvalificerer du dig til at planlægge, gennemføre og evaluere en alsidig og differentieret undervisning i faget matematik for elever på folkeskolens mellemtrin og i udskolingen.

Fakta

Navn:
Matematik 4.-10. klasse – undervisningsfag
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
Ca. 1-2 år på deltid
ECTS:
Minimum 40
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger.

Faget er for dig, som er interesseret i matematisk problemløsning og matematisk tankegang og bevisførelse. Undervisningen handler ikke kun om matematisk viden og teori, men også om, hvordan du omsætter konkret matematisk viden til en spændende og vedkommende undervisning.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Matematik 4.-10. klassetrin handler overordnet om at fortsætte den matematiske begrebsdannelse og det videre forløb til ungdomsuddannelserne. Gennem undervisningen kvalificerer du dig til at forberede og gennemføre matematikundervisning, der er forståelig for elever på 4.-10. klassetrin.

Du opnår viden og undervisningskompetence inden for følgende områder:

  • Matematiske emner
  • Matematiske kompetencer
  • Matematikdidaktik
  • Matematiklærerens praksis

Uddannelsen kan udbydes af professionshøjskoler rundt om i landet.

Eksamen

Undervisningsfaget afsluttes med en prøve. Prøven skal bestå af mindst 2 delprøver, og der gives en samlet karakter.

Varighed

Enkeltfaget hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Undervisningsfaget vægter minimum 40 ECTS, og det samlede undervisningsforløb, som typisk består af flere undermoduler á 5-10 ECTS, har en varighed på ca. 1 - 1½ år.

Optagelse og adgang

Du skal normalt opfylde de samme adgangsbetingelser som til den ordinære læreruddannelse, dvs. en gymnasial eksamen. Der er desuden specifikke adgangskrav til hvert undervisningsfag.

Læs mere i artiklen: Lærer i folkeskolen.

Faget starter normalt i august/september, mens ansøgningsfrist kan ligge fra marts/april måned og frem til kursusstart.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. august 2022
30. juni 2024
Matematik 4.-10. klasse, undervisningsfag (læreruddannelsen) Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
15. august 2022
30. juni 2024
Matematik 4.-10. klasse, undervisningsfag (læreruddannelsen) Dagundervisning 7800 Skive