professionsbacheloruddannelsen til lærer i folkeskolen
Kursus

Madkundskab, undervisningsfag (læreruddannelsen)

Madkundskab som undervisningsfag kvalificerer dig til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i faget Madkundskab for elever i folkeskolen.

Fakta

Navn:
Madkundskab– undervisningsfag
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
Ca. 1 år på deltid
ECTS:
Minimum 30
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger.

Faget er for dig, som er interesseret i madlavning, måltider, madkultur, gode råvarer, sundhed, helbred, måltider og fødevareproduktion.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du beskæftiger dig med mange forskellige aspekter af kost og tilberedning af mad, og faget kombinerer desuden teoretisk viden og praktiske færdigheder med æstetik og etiske holdninger.

Du opnår viden og undervisningskompetence inden for følgende områder:

Sundhed, helbred og livskvalitet, hvor du beskæftiger dig med emner som ernæring, kost, hygiejne og sundhed. Du er bl.a. i stand til at planlægge og gennemføre undervisning i praktisk madlavning, ligesom du kan inddrage it-baserede kostanalyseprogrammer i din undervisning, så eleverne motiveres til at handle på deres viden.

Måltider og madkultur der handler om madvaner, måltider og madtilberedning i et socialt, kulturelt og historisk perspektiv – både nationalt og internationalt.
Du får indsigt i kulturens betydning for madvaner, herunder smagspræferencer og måltidsmønstre i forskellige befolkningsgrupper, og du bliver bl.a. i stand til at vurdere mad og madlavningsmetoder og at tilberede retter og måltider fra forskellige historiske perioder og kulturer.

Fødevarer, madlavning, forbrug og ressourcer som kvalificerer dig til at analysere og vurdere fødevareproduktion, fødevareforbrug og fødevarekvalitet og omsætte dette i en fagdidaktisk begrundet undervisningspraksis. Din undervisning omfatter emner som fødevarers vej fra jord til bord, fødevareforarbejdning, husholdning og mærkningsordninger, forbruger- og fødevarelovgivning, fremstilling af fødevarer, holdbarhed og tilberedningsmåder, æstetiske udtryk, forbrug og madvaner.

Hjemkundskabsdidaktik gør dig i stand til at omsætte din faglige viden i en begrundet undervisningspraksis med fokus på den enkelt elevs udvikling, læring og medbestemmelse i fællesskabet.
Du beskæftiger dig bl.a. med forskellige læringsteorier og -modeller for undervisningstilrettelæggelse og praksis, maddannelse og sundhedssyn.
 

Undervisningsfaget kan udbydes af professionshøjskoler rundt om i landet.

Eksamen

Undervisningsfaget afsluttes med en prøve. Prøven skal bestå af mindst 2 delprøver, og der gives en samlet karakter.

Varighed

Enkeltfaget hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Forløbet varer omkring 1 år på deltid og vægter minimum 30 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal normalt opfylde de samme adgangsbetingelser som til den ordinære læreruddannelse, dvs. en gymnasial eksamen. Der er desuden specifikke adgangskrav til hvert undervisningsfag.

Læs mere i artiklen: Lærer i folkeskolen.

Faget starter normalt i august/september, mens ansøgningsfrist kan ligge fra marts/april måned og frem til kursusstart.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Du kan søge SVU til undervisningen, hvis du opfylder betingelserne, og uddannelsen foregår som heltidsundervisning. Du kan eventuelt kombinere flere fag/uddannelser for at opfylde kravet om heltidsundervisning.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. august 2022
30. juni 2023
Madkundskab Modul 1 Dagundervisning 8000 Aarhus C