professionsbacheloruddannelsen til lærer i folkeskolen
Kursus

Lærerens grundfaglighed (læreruddannelsen)

En række fagområder på læreruddannelsen er fælles for alle lærere, uanset hvilke fag de senere skal undervise i. Disse fællesfag er samlet i lærernes grundfaglighed.

Fakta

Navn:
Lærernes grundfaglighed (læreruddannelsen)
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
1-2 år
ECTS:
60-80
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Helt overordnet består Lærernes grundfaglighed af to hovedfag: Almen dannelse og Pædagogik og Lærerfaglighed. Faget klæder dig på til at tage vare på elevens læring, udvikling, trivsel og dannelse.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I Pædagogik og lærerfaglighed arbejder du med:

  • Elevens læring og udvikling
  • Almen undervisningskompetence
  • Specialpædagogik
  • Undervisning af tosprogede

I faget Almen dannelse beskæftiger du dig med:

  • Kristendomskundskab
  • Livsoplysning
  • Medborgerskab

Faget består af en række moduler, der kan udbydes af professionshøjskoler rundt om i landet. Se professionshøjskolernes egne hjemmesider.

Eksamen

Begge fag afsluttes med en prøve. Prøven skal bestå af mindst 2 delprøver, og der gives en samlet karakter.

Varighed

Enkeltfaget hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Hele faget vægter 60-80 ECTS-point, men er typisk opdelt i moduler af 10 ECTS-point. 30 ECTS-point svarer ca. til 1 års deltidsstudie.

Optagelse og adgang

Du skal normalt opfylde de samme adgangsbetingelser som til den ordinære læreruddannelse, dvs. en gymnasial eksamen. Der er desuden specifikke adgangskrav til hvert undervisningsfag.

Læs mere i artiklen: Lærer i folkeskolen.

Faget starter normalt i august/september, mens ansøgningsfrist kan ligge fra marts/april måned og frem til kursusstart.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. august 2022
30. juni 2023
Lærernes grundfaglighed (læreruddannelsen) Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
15. august 2022
30. juni 2023
Lærernes grundfaglighed (læreruddannelsen) Dagundervisning 7800 Skive
*
23. august 2022
30. juni 2026
Lærernes grundfaglighed 2022, Læreruddannelsen i Vestjylland, Nørre Nissum Dagundervisning 7620 Lemvig