professionsbacheloruddannelsen til lærer i folkeskolen
Kursus

Kristendomskundskab/religion, undervisningsfag (læreruddannelsen)

Kristendomskundskab/religion som undervisningsfag kvalificerer dig til at planlægge, gennemføre og evaluere en alsidig og differentieret undervisning i faget kristendomskundskab/religion i folkeskolen.

Fakta

Navn:
Kristendomskundskab/religion – undervisningsfag
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
Ca. 1 år på deltid
ECTS:
Minimum 30
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger.

Faget er for dig, som interesserer dig for at analysere, forstå og formidle forskellige kulturelle, religiøse og filosofiske livsanskuelser.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer bl.a. om forskellig brug af religion, filosofi og etik, som i løbet af undervisningen ses i forskellige perspektiver, eksempelvis historisk og aktuelt, dansk, europæisk og globalt og i forhold til forskellige verdens-, menneske- og samfundsopfattelser.

Du opnår viden og undervisningskompetence inden for følgende områder:

Religionsdidaktik der handler om planlægning og formidling af et undervisningsforløb fra start til slut. Du lærer at undervise med udgangspunkt i eleverne og deres forskellige forudsætninger med hensyn til religion og livsanskuelse.

Undervisning i emnet kristendom giver dig bl.a. viden om kristendom i Danmark, historisk set og i nutiden. Du lærer også om kristendom som verdensreligion før og nu.

Du bliver fortrolig med kristne myter, ritualer og bibelske fortællinger, ligesom du kan give eksempler på personer og begivenheder, der er centrale i kristendommen, både i dag og historisk. Endelig ved du, hvor kristendommen er placeret i mødet med andre religioner og livsopfattelser.

Undervisning i islam og andre religioner giver dig viden om islam, dels som verdensreligion og dels som religion i Danmark i dag. Du kan redegøre for centrale træk ved islams oprindelse, hovedbegivenheder og forskellige udgaver, ligesom du kender til grundbegreber, myter og ritualer. Du får desuden indblik i andre religioner, både i og uden for Danmark.

Undervisning i filosofi, herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser, kvalificerer dig bl.a. til at redegøre for forskellige opfattelser af livsfilosofi og at kunne gennemføre særlige forløb for børn.

Undervisningsfaget kan udbydes af professionshøjskoler rundt om i landet.

Eksamen

Undervisningsfaget afsluttes med en prøve. Prøven skal bestå af mindst 2 delprøver, og der gives en samlet karakter.

Varighed

Enkeltfaget hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Forløbet varer omkring 1 år på deltid og vægter minimum 30 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal normalt opfylde de samme adgangsbetingelser som til den ordinære læreruddannelse, dvs. en gymnasial eksamen. Der er desuden specifikke adgangskrav til hvert undervisningsfag.

Læs mere i artiklen: Lærer i folkeskolen.

Faget starter normalt i august/september, mens ansøgningsfrist kan ligge fra marts/april måned og frem til kursusstart.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. august 2022
30. juni 2024
Kristendom/religion, undervisningsfag (læreruddannelsen) Dagundervisning 8600 Silkeborg