professionsbacheloruddannelsen til lærer i folkeskolen
Kursus

Idræt 4.-10. klasse, undervisningsfag (læreruddannelsen)

Idræt som aldersopdelt undervisningsfag kvalificerer dig til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i faget idræt for elever på folkeskolens mellemtrin og i udskolingen.

Fakta

Navn:
Idræt 4.-10. klasse – undervisningsfag
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
Ca. 1 år på deltid
ECTS:
Minimum 30
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger.

Faget er for dig, som er interesseret i krop og bevægelse – både praktisk og teoretisk.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Idræt handler om krop og bevægelse. Som idrætslærer er du i stand til at udvikle alsidig, inkluderende og differentieret idrætsundervisning, der bl.a. styrker og udvikler den enkelte elevs personlige, sociale og kropslige færdigheder. Du beskæftiger dig bl.a. med idræts betydning for det enkelte menneskes udvikling og læring, og du introduceres til forskellige idrætsdiscipliner og bevægelsesaktiviteter.

Du opnår viden og undervisningskompetence inden for følgende områder:

  • Elevers kropslige muligheder og alsidighed, der bl.a. omfatter udvikling af bevægelsesfærdigheder og kompetencer gennem idræt som leg, sport og æstetiske bevægelsesaktiviteter.
  • Elevers udvikling og læring i, om og gennem idræt, har fokus på sammenhængen mellem fysisk træning, sundhed og trivsel.
  • Idrætsfaget på mellemtrinnet og i udskolingen, giver dig viden og erfaring i at planlægge, udføre og evaluere alsidig idrætsundervisning for elever på 4.-10. klassetrin.
  • Idrættens værdier og kultur, hvor du beskæftiger dig med idrættens kulturelle mangfoldighed.

Undervisningsfaget kan udbydes af professionshøjskoler rundt om i landet.

Eksamen

Undervisningsfaget afsluttes med en prøve. Prøven skal bestå af mindst 2 delprøver, og der gives en samlet karakter.

Varighed

Enkeltfaget hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Forløbet varer omkring 1 år på deltid og vægter minimum 30 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal normalt opfylde de samme adgangsbetingelser som til den ordinære læreruddannelse, dvs. en gymnasial eksamen. Der er desuden specifikke adgangskrav til hvert undervisningsfag.

Læs mere i artiklen: Lærer i folkeskolen.

Faget starter normalt i august/september, mens ansøgningsfrist kan ligge fra marts/april måned og frem til kursusstart.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
15. august 2022
30. juni 2024
Idræt 4.-10. klasse, undervisningsfag (læreruddannelsen) Dagundervisning 7800 Skive