professionsbacheloruddannelsen til lærer i folkeskolen
Kursus

Historie, undervisningsfag (læreruddannelsen)

Historie som undervisningsfag kvalificerer dig til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i faget historie på folkeskoleniveau.

Fakta

Navn:
Historie – undervisningsfag
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
Ca. 1 år på deltid
ECTS:
Minimum 30
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger.

Faget er for dig, som er interesseret i menneskets levevilkår før og nu. Som lærer i historie skal du bidrage til, at eleverne i folkeskolen får opbygget et kronologisk overblik og får indsigt i tolkninger af historiske forløb og sammenhænge, så deres historiebevidsthed skærpes.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med faget er ud over at styrke elevernes historiebevidsthed at give dem viden om identitetsdannelse – både kollektiv og individuel – samt demokratisk dannelse.

Du opnår viden og undervisningskompetence inden for følgende områder:

Undervisning og læring i historie som kvalificerer dig til at planlægge og gennemføre historieundervisning, der sigter på at imødekomme elevernes varierede læringsforudsætninger. Undervisningen omfatter historiedidaktiske teorier, undersøgelser og undervisningsformer.

Du får bl.a. viden om historiedidaktik, fagets udvikling og aktuelle status i folkeskolen, teorier om og empiriske undersøgelser af elevers historiebevidsthed og problemorienteret historieundervisning.

Historiekultur, historiebrug og historiebevidsthed omfatter samfundsmæssig og individuel historiebrug og erindring i et samspil mellem fortidsfortolkning, nutidsforståelse og fremtidsforventning.

Målet er, at du kan gennemføre undervisningsforløb med udgangspunkt i faget histories samfundsmæssige og identitetsskabende betydning. Undervisningen omfatter bl.a. emner som historiekultur og historiebrug, forskellige former for erindringsfællesskaber og teorier om historiebevidsthed.

Historisk overblik og sammenhængsforståelse klæder dig på til at udvikle og gennemføre historieundervisning, der formidler historiske emner, temaer og begivenheder og samtidig tilgodeser heterogene elevgruppers forskelligartede forudsætninger.

Du får viden om samspillet mellem aktører og strukturer i historiske forløb med spredning i tid, rum og emne med henblik på at styrke forståelsen af at være historieskabt og historieskabende.

Fortolkning og formidling der omhandler historievidenskabelige teorier og metoder til frembringelse, fortolkning og vurdering af historisk viden. Målet er, at du kan analysere og formidle begrundede forklaringer på forskellige historiske fortolkninger og fortællinger.

Du får viden om videnskabsteoretiske tilgange til frembringelse af historisk viden og kan bl.a. anvende kildekritisk analyse. Undervisningen bidrager desuden til at udvikle elevernes egne forudsætninger for at analysere historiske fortællinger.

Undervisningsfaget kan udbydes af professionshøjskoler rundt om i landet.

Eksamen

Hvert fag afsluttes med en skriftlig eksamen eller en anden form for bedømmelse.

Varighed

Enkeltfaget hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Forløbet varer omkring 1 år på deltid og vægter minimum 30 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal normalt opfylde de samme adgangsbetingelser som til den ordinære læreruddannelse, dvs. en gymnasial eksamen. Der er desuden specifikke adgangskrav til hvert undervisningsfag.

Læs mere i artiklen: Lærer i folkeskolen.

Faget starter normalt i august/september, mens ansøgningsfrist kan ligge fra marts/april måned og frem til kursusstart.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. august 2022
30. juni 2024
Historie, undervisningsfag (læreruddannelsen) Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
15. august 2022
30. juni 2024
Historie, undervisningsfag (læreruddannelsen) Dagundervisning 7800 Skive
*
22. august 2022
30. juni 2024
Historie undervisningsfag 2022, Læreruddannelsen Vestjylland, Nørre Nissum Fleksibel undervisning 7620 Lemvig
*
31. august 2022
31. maj 2023
Undervisningsfag Historie Dagundervisning 5000 Odense C