professionsbacheloruddannelsen til lærer i folkeskolen
Kursus

Håndværk og design, undervisningsfag (læreruddannelsen)

Håndværk og design som undervisningsfag kvalificerer dig til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i faget Håndværk og design på folkeskoleniveau.

Fakta

Navn:
Håndværk og design – undervisningsfag
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
Ca. 1 år på deltid
ECTS:
Minimum 30
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger.

Håndværk og design er et relativt nyt fag, som erstatter fagene håndarbejde og sløjd i folkeskolen. I faget arbejder du både praktisk og æstetisk med designprocesser.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I undervisningsfaget håndværk og design beskæftiger du dig med håndværksmæssige færdigheder og kompetencer. Du arbejder med med forskellige materialer og designprocesser, og der er bl.a. fokus på idéudvikling, personligt udtryk, håndværksmæssig produktion, klasseledelse og kommunikation.

Du opnår viden og undervisningskompetence inden for følgende områder:

  • Håndværk og teknologi
  • Design - proces og produkt
  • Innovation, entreprenørskab og materiel kultur
  • Fagdidaktik

 

Undervisningsfaget/modulerne kan udbydes af professionshøjskoler rundt om i landet.

Eksamen

Undervisningsfaget afsluttes med en prøve. Prøven skal bestå af mindst 2 delprøver, og der gives en samlet karakter.

Varighed

Enkeltfaget hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Undervisningsfagene håndarbejde og sløjd vægter hver især ca. 30 ECTS, og det samlede undervisningsforløb, som typisk består af flere undermoduler á 5-10 ECTS, har en varighed på ca. 1 - 1½ år.

Optagelse og adgang

Du skal normalt opfylde de samme adgangsbetingelser som til den ordinære læreruddannelse, dvs. en gymnasial eksamen. Der er desuden specifikke adgangskrav til hvert undervisningsfag.

Læs mere i artiklen: Lærer i folkeskolen.

Faget starter normalt i august/september, mens ansøgningsfrist kan ligge fra marts/april måned og frem til kursusstart.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. august 2022
30. juni 2023
Håndværk og design Modul 2 Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
15. august 2022
30. juni 2024
Håndværk og design, undervisningsfag (læreruddannelsen) Dagundervisning 7800 Skive