professionsbacheloruddannelsen til lærer i folkeskolen
Kursus

Geografi, undervisningsfag (læreruddannelsen)

Geografi som undervisningsfag kvalificerer dig til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i faget geografi i folkeskolen.

Fakta

Navn:
Geografi – undervisningsfag
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
Ca. 1 år på deltid
ECTS:
Minimum 30
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger.

Faget er for dig, som er interesseret i andre kulturer og menneskets samspil med naturen. Du arbejder med emner som klima, lande, byer, erhverv, befolkninger, naturressourcer og konsekvenser af ressourceforbrug samt menneskets påvirkning af miljøet.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Ud over menneskets sameksistens med naturen og konsekvenserne heraf lærer du at omsætte din faglige viden til spændende og vedkommende undervisning, der udvikler elevernes nysgerrighed og naturvidenskabelige erkendelse.

Du opnår viden og undervisningskompetence inden for følgende områder:

  • Naturfagsdidaktiske perspektiver med henblik på elevers læring i geografiundervisning
  • Naturvidenskabens perspektiver i relation til geografi
  • Geografi i tværfagligt samarbejde
  • Undervisning i geografis kerneområder

Undervisningsfaget kan udbydes af professionshøjskoler rundt om i landet.

Eksamen

Undervisningsfaget afsluttes med en prøve. Prøven skal bestå af mindst 2 delprøver, og der gives en samlet karakter.

Varighed

Enkeltfaget hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Forløbet varer omkring 1 år på deltid og vægter minimum 30 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal normalt opfylde de samme adgangsbetingelser som til den ordinære læreruddannelse, dvs. en gymnasial eksamen. Der er desuden specifikke adgangskrav til hvert undervisningsfag.

Læs mere i artiklen: Lærer i folkeskolen.

Faget starter normalt i august/september, mens ansøgningsfrist kan ligge fra marts/april måned og frem til kursusstart.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
20. august 2021
30. juni 2022
Undervisningsfag geografi Dagundervisning 5230 Odense M
*
1. august 2023
30. juni 2025
Geografi, undervisningsfag (læreruddannelsen) Dagundervisning 8600 Silkeborg