professionsbacheloruddannelsen til lærer i folkeskolen
Kursus

Fysik/kemi, undervisningsfag (læreruddannelsen)

Fysik/kemi som undervisningsfag kvalificerer dig til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i faget fysik/kemi i folkeskolen.

Fakta

Navn:
Fysik/kemi– undervisningsfag
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
Ca. 1 år på deltid
ECTS:
Minimum 30
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger.

Faget handler om naturvidenskab og fagets anvendelse i det samfund, vi lever i. Du lærer bl.a., hvordan du omsætter din faglige viden til spændende og vedkommende undervisning, der udvikler elevernes nysgerrighed og naturvidenskabelige erkendelse.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

 

Undervisningen beskæftiger sig med emner som naturvidenskabelig didaktik, udvikling af naturvidenskabelig erkendelse, anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund samt naturvidenskabelige arbejdsmåder og tankegange.

Du opnår viden og undervisningskompetence inden for følgende områder:

  • Naturfagsdidaktik med henblik på fysik-/kemiundervisning
  • Naturvidenskabernes perspektiver i relation til fysik/kemi
  • Fysik/kemi i tværfagligt samarbejde
  • Undervisning i fysik og kemis kerneområder

Undervisningsfaget kan udbydes af professionshøjskoler rundt om i landet.

Eksamen

Hvert fag afsluttes med en skriftlig eksamen eller en anden form for bedømmelse.

Varighed

Enkeltfaget hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Forløbet varer omkring 1 år på deltid og vægter minimum 30 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal normalt opfylde de samme adgangsbetingelser som til den ordinære læreruddannelse, dvs. en gymnasial eksamen. Der er desuden specifikke adgangskrav til hvert undervisningsfag.

Læs mere i artiklen: Lærer i folkeskolen.

Faget starter normalt i august/september, mens ansøgningsfrist kan ligge fra marts/april måned og frem til kursusstart.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. august 2022
30. juni 2024
Fysik/kemi, undervisningsfag (læreruddannelsen) Dagundervisning 8600 Silkeborg