professionsbacheloruddannelsen til lærer i folkeskolen
Kursus

Engelsk 1.-6. klasse, undervisningsfag (læreruddannelsen)

Engelsk som undervisningsfag i 1.-6. klasse kvalificerer dig til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i faget engelsk for elever i folkeskolens indskoling og mellemtrin.

Fakta

Navn:
Engelsk 1.-6. klassetrin – undervisningsfag
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
Ca. 1 år på deltid
ECTS:
Minimum 30
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger.

Faget er for dig, som interesserer dig for engelsk som fremmedsprog, grammatik, sproglige og kulturelle kompetencer, engelsk didaktik, sprog og sprogbrug, engelsksprogede tekster samt kultur og samfundsforhold i den engelsktalende del af verden.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Faget engelsk omfatter sproglige og interkulturelle kompetencer og læreprocesser samt fagdidaktisk og personlig udvikling.

Du opnår viden og undervisningskompetence inden for følgende områder:

  • Sproglig kompetence og sprogundervisning
  • Sprogtilegnelse og fremmedsproglig kommunikation
  • Interkulturel kompetence i sprogundervisningen i indskolingen og på mellemtrinnet
  • Fremmedsprogsdidaktik

Undervisningsfaget kan udbydes af professionshøjskoler rundt om i landet.

Eksamen

Undervisningsfaget afsluttes med en prøve. Prøven skal bestå af mindst 2 delprøver, og der gives en samlet karakter.

Varighed

Enkeltfaget hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Forløbet varer omkring 1 år på deltid og vægter minimum 30 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal normalt opfylde de samme adgangsbetingelser som til den ordinære læreruddannelse, dvs. en gymnasial eksamen. Der er desuden specifikke adgangskrav til hvert undervisningsfag.

Læs mere i artiklen: Lærer i folkeskolen.

Faget starter normalt i august/september, mens ansøgningsfrist kan ligge fra marts/april måned og frem til kursusstart.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
15. august 2022
30. juni 2024
Engelsk 1.-6. klasse, undervisningsfag (læreruddannelsen) Dagundervisning 7800 Skive