professionsbacheloruddannelsen til lærer i folkeskolen
Kursus

Dansk 1.-6. klasse, undervisningsfag (læreruddannelsen)

Dansk som undervisningsfag kvalificerer dig til at planlægge, gennemføre og evaluere en varieret og fagligt udbytterig undervisning i faget dansk for elever i folkeskolens indskoling og mellemtrin (1.- 6. klasse).

Fakta

Navn:
Dansk 1.-6. klasse, undervisningsfag
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
1-2 år på deltid
ECTS:
Minimum 40
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger.

Faget er for dig, som er interesseret i at fordybe dig i danskfaglige emner - herunder både nutidige og andre tidsaldres udtryksformer, og at lære hvordan du kan omsætte din viden til en undervisningsmæssig praksis.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du arbejder både teoretisk og analytisk, kreativt og produktivt. Målet er, at du erhverver et solidt fagligt og fagdidaktisk fundament. Du får bl.a. indsigt i teorier og metoder til tekstanalyse, viden om sprogdidaktik, læsestrategier, it som læringsressource, vejledning af tosprogede samt lærermidler i undervisningen.

Du opnår viden og undervisningskompetence inden for følgende områder:

  • Sprog og kommunikationsundervisning
  • Læsning og læseundervisning
  • Skrivning og skriveundervisning
  • Tekster og tekstundervisning

Enkeltfag kan udbydes af professionshøjskoler rundt om i landet.

Eksamen

Undervisningsfaget afsluttes med en prøve. Prøven skal bestå af mindst 2 delprøver, og der gives en samlet karakter.

Varighed

Enkeltfaget hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Forløbet varer omkring 1 - 2 år på deltid og vægter ca. 40 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal normalt opfylde de samme adgangsbetingelser som til den ordinære læreruddannelse, dvs. en gymnasial eksamen. Der er desuden specifikke adgangskrav til hvert undervisningsfag.

Læs mere i artiklen: Lærer i folkeskolen.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
2. august 2021
30. juni 2022
Dansk 1-6 klassetrin Modul 2 Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
16. august 2021
30. juni 2023
Dansk 1.-6. klasse, undervisningsfag (læreruddannelsen) Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
23. august 2021
30. juni 2023
Dansk 1.-6. klasse, undervisningsfag (læreruddannelsen) Fleksibel undervisning 7620 Lemvig
*
30. august 2021
30. juni 2023
Dansk 1.-6. klasse, undervisningsfag (læreruddannelsen) Dagundervisning 7800 Skive