professionsbacheloruddannelsen til lærer i folkeskolen
Kursus

Biologi, undervisningsfag (læreruddannelsen)

Biologi som undervisningsfag kvalificerer dig til at planlægge, gennemføre og evaluere en varieret og fagligt udbytterig undervisning i faget biologi på folkeskoleniveau.

Fakta

Navn:
Biologi – undervisningsfag
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
Ca. 1 år på deltid
ECTS:
Minimum 30
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger.

Faget er for dig, som har lyst til at dykke ned i biologiens verden og beskæftige dig med emner som levende organismer og deres omgivende miljø, feltbiologisk arbejde, krop og sundhed, evolution og genetik, bioteknologi, miljø samt økologi og naturforvaltning.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Ud over det faglige kernestof omfatter undervisningen naturfaglige tankegange og arbejdsmåder og naturfagsdidaktik, som vil give dig en professionel tilgang til at undervise i faget biologi.

Du opnår viden og undervisningskompetence inden for følgende områder:

  • Naturfagsdidaktik med henblik på elevers læring i biologiundervisning
  • Naturvidenskabens perspektiver i relation til biologi
  • Biologi i tværfagligt samarbejde
  • Undervisning i biologis kerneområder

Undervisningsfaget kan udbydes af professionshøjskoler rundt om i landet.

Eksamen

Undervisningsfaget afsluttes med en prøve. Prøven skal bestå af mindst 2 delprøver, og der gives en samlet karakter.

Varighed

Enkeltfaget hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Forløbet varer omkring 1 år på deltid og vægter minimum 30 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal normalt opfylde de samme adgangsbetingelser som til den ordinære læreruddannelse, dvs. en gymnasial eksamen. Der er desuden specifikke adgangskrav til hvert undervisningsfag.

Læs mere i artiklen: Lærer i folkeskolen.

Faget starter normalt i august/september, mens ansøgningsfrist kan ligge fra marts/april måned og frem til kursusstart.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. august 2022
30. juni 2023
Biologi Modul 1 Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. august 2022
30. juni 2024
Biologi, undervisningsfag (læreruddannelsen) Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
15. august 2022
30. juni 2024
Biologi, undervisningsfag (læreruddannelsen) Dagundervisning 7800 Skive
*
22. august 2022
30. juni 2024
Biologi, undervisningsfag 2022, Læreruddannelsen Vestjylland, Nørre Nissum Fleksibel undervisning 7620 Lemvig