professionsbacheloruddannelsen til lærer i folkeskolen
Kursus

Billedkunst, undervisningsfag (læreruddannelsen)

Billedkunst som undervisningsfag kvalificerer dig til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i faget billedkunst på folkeskoleniveau.

Fakta

Navn:
Billedkunst - undervisningsfag
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
Ca. 1 år på deltid
ECTS:
Minimum 30
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger.

Faget er for dig, som er interesseret i både at arbejde teoretisk og tematisk med billeder og at udvikle praktiske færdigheder, så du kan undervise både  i billedanalyse og -produktion. 

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Undervisningen tager udgangspunkt i, at produktion og afkodning af billeder er en vigtig del af børn og unges hverdag og udvikling - og dermed et vigtigt erkendelses- og dannelsesfag.

Du får bl.a. indblik i digital og analog billedfremstilling, afkodning af billeder, børn og unges brug af billeder som sociale praksis- og udvekslingsformer, perception og æstetik, undersøgende og eksperimenterende arbejdsmetoder samt visuel kultur og didaktik.

Du opnår viden og undervisningskompetence inden for følgende områder:

  • Visuel betydningsdannelse i analoge og digitale billeder,
  • Visuel afkodning af analoge og digitale billeder
  • Billedfaglige arbejdsformer og innovative processer
  • Visuel didaktik

Undervisningsfaget kan udbydes af professionshøjskoler rundt om i landet.

Eksamen

Undervisningsfaget afsluttes med en prøve. Prøven skal bestå af mindst 2 delprøver, og der gives en samlet karakter.

Varighed

Enkeltfaget hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Forløbet varer omkring et 1 år på deltid og vægter ca. 30 ECTS-point

Optagelse og adgang

Du skal normalt opfylde de samme adgangsbetingelser som til den ordinære læreruddannelse, dvs. en gymnasial eksamen. Der er desuden specifikke adgangskrav til hvert undervisningsfag.

Læs mere i artiklen: Lærer i folkeskolen.

Faget starter normalt i august/september, mens ansøgningsfrist kan ligge fra marts/april måned og frem til kursusstart.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling.

Du kan evt. søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. august 2022
30. juni 2024
Billedkunst, undervisningsfag (læreruddannelsen) Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
15. august 2022
30. juni 2024
Billedkunst, undervisningsfag (læreruddannelsen) Dagundervisning 7800 Skive
*
22. august 2022
30. juni 2024
Billedkunst undervisningsfag 2022, Læreruddannelsen Vestjylland, Nørre Nissum Fleksibel undervisning 7620 Lemvig