studerende på professionsbacheloruddannelse

Enkeltfag

En del af de fag, der indgår i en professionsbacheloruddannelse bliver udbudt som enkeltfag.

Undervisningsperioden varer et halvt til et helt år pr. fag.

Der opkræves deltagerbetaling for hvert fag, man tilmelder sig.