professionsbacheloruddannelsen til lærer i tekstildesign, -håndværk og formidling
Professionsbacheloruddannelse

Tekstildesign, -håndværk og formidling

På uddannelsen lærer du at designe og fremstille tekstiler. Du får kompetencer, som kan bruges inden for mode- og livstilsbranchen, egen virksomhed, undervisning og kulturel formidling på teatre, museer og lignende.

Fakta

Navn:
Tekstildesign, -håndværk og formidling
Andre betegnelser:
Tekstilformidler, tekstildesigner
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Du bliver undervist i blandt andet tekstildesign, IT-værktøjer, materialekendskab, kulturfag samt skriftlig, mundtlig og visuel kommunikation.

Dine jobmuligheder finder du bl.a. på virksomheder, der arbejder med tekstildesign, offentlige kulturinstitutioner eller inden for undervisningsområdet.

Du kan også arbejde freelance eller blive iværksætter med din helt egen virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du både en håndværksmæssig kunnen inden for de tekstile håndværksfag samt undervisning i at formidle din viden og dine færdigheder til forskellige målgrupper.

Uddannelsen består af obligatoriske fællesdele og af studieretningsdele på 1½ år, som du skal vælge imellem i løbet af uddannelsen. Desuden er der samlet et halvt års praktik.

De obligatoriske fællesdele er tilrettelagt inden for følgende hovedområder:

  • Tekstildesign og -håndværk, der indeholder design, tekstiltryk, broderi, strik, væv, beklædningsformgivning og materialelære. Dog udbydes væv kun i Herning og beklædningsformgivning kun i København
  • Formidlingsfag, der omfatter projektledelse, pædagogik, psykologi og didaktik samt skriftlig, mundtlig og visuel kommunikation
  • Kulturfag, der omfatter kulturhistorie, -forståelse og -teori med henblik på det tekstilfaglige område

Studieretninger

De to studieretninger er:

  • Formidling af tekstildesign og -håndværk i kulturel kontekst. Her er kerneområderne tekstildesign og -håndværk, kommunikationsteori, æstetik og designteori, oplevelsesøkonomi og projektledelse samt kreativitetsteori og teori om innovation og iværksætteri
  • Undervisning i tekstildesign og -håndværk. Her er kerneområderne tekstildesign og -håndværk, pædagogiske og didaktiske teorier samt æstetiske læreprocesser

Praktik

Der er to praktikperioder: en kort observationspraktik på 3. semester og en længerevarende specialiseringspraktik på 5. semester.

Praktikken kan foregå i private eller offentlige virksomheder, som beskæftiger sig med design og tekstile håndværk og formidling heraf, samt i undervisningsinstitutioner, kulturinstitutioner og oplysningsforbund. Den kan foregå i både Danmark og udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde og individuelt arbejde i værksteder. En vigtig del er din egen kreative tilgang til faget og evne til at arbejde design- og håndværksmæssigt med tekstilerne.

Uddannelsessted

Du kan tage uddannelsen på VIA University College i Herning eller Københavns Professionshøjskole i København.

Eksamen

Der afholdes løbende prøver i alle uddannelsens fagområder og i uddannelseselementer som fx valgfri emner og praktik.

Alle prøver skal være bestået, før du kan indstille dig til det afsluttende bachelorprojekt, der består af en skriftlig afhandling, et tekstilt produkt og en mundtlig prøve.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling. Den engelske titel er Bachelor of Textile Design, Handicraft and Communication.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
  • Beklædningshåndværkeruddannelsen (erhvervsuddannelse)
  • Boligmonteringsuddannelsen (erhvervsuddannelse)

Optagelsesprøve

Udover at have en adgangsgivende eksamen skal du bestå en optagelsesprøve. Du vil blive udvalgt til prøven på baggrund af dine kvalifikationer og din motiverede ansøgning.

Hvis du har en anden baggrund, men fx har relevant erhvervserfaring, kan du søge dispensation fra adgangskravene.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en motiveret ansøgning, en optagelsesprøve og en samtale.

Kvote 2

Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider: Københavns Professionshøjskole og VIA.

Du kan finde ansøgningsmateriale på Optagelse.dk.

 

Uddannelsesstart

Uddannelsen har start i september.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Herning (Sommerstart)Kun kvote 2
Københavns Professionshøjskole  
København V (Sommerstart)Kun kvote 2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet lærer og formidler i tekstile fag kan du undervise på fx højskoler, efterskoler, daghøjskoler og FGU.

Der kan også være jobmuligheder inden for teater- eller museumsverdenen, fx i forbindelse med kostumefremstillig, samlinger, eller i andre kunstneriske og kulturelle sammenhænge.

I modebranchen og inden for andre typer af designvirksomheder finder dimittender også job, ligesom nogle vælger at starte egen virksomhed.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig ved bl.a. at tage en pædagogisk diplomuddannelse.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information