beredskabsstyrelsens uddannelser
Politi og forsvar

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Med en uddannelse i Beredskabsstyrelsen kan du arbejde med at forebygge, begrænse og afhjælpe ulykker og katastrofer.

Fakta

Navn:
Beredskabsstyrelsens uddannelser
Varighed:
Værnepligtsuddannelse: 9 måneder. Sergentuddannelse: ca. 9 måneder. Officersuddannelse: 15-19 måneder.
Adgangskrav:
Værnepligtsuddannelse: Vurderet egnet/begrænset egnet på Forsvarets Dag og kørekort. Sergentuddannelse: Værnepligtsuddannelse og kørekort til min. kategori B. Officersuddannelse: Uddannelse på min. bachelorniveau, gennemført sergentuddannelse mv.
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Beredskabsstyrelsen, der er en statslig, humanitær organisation under Forsvarsministeriet, hjælper til ved alle slags ulykker og katastrofer både i Danmark og i udlandet. Du kan uddannes til værnepligtig, sergent eller officer i Beredskabsstyrelsen og indgå i det operative beredskab, når ulykker og katastrofer skal afhjælpes.

Som uddannet inden for Beredskabsstyrelsen kan du arbejde med alle former for beredskab, dvs. forebyggelse, begrænsning og afhjælpning af skader i forbindelse med ulykker og katastrofer. Du vil typisk kunne søge job hos Beredskabsstyrelsen, Falck eller i de kommunale beredskaber.

Fold alle afsnit ud

Indhold

I Beredskabsstyrelsen kan du gennemføre en værnepligtsuddannelse, tage en sergentuddannelse eller uddanne dig som officer.

Læs mere om de tre uddannelser her:

Værnepligtig

Du bliver uddannet redningsspecialist (værnepligtig).

Uddannelsen varer 9 måneder.

Du undervises bl.a. i:

 • Katastrofeførstehjælp
 • Brand
 • Redning
 • Eftersøgning
 • Håndtering af farlige stoffer

Sergent

Du bliver uddannet til at lede værnepligtige gennem brand-og redningsindsatser samt selve deres uddannelse til redningsspecialister.

Uddannelsen består af ca. 5 måneders skoleforløb og 4 måneders praktikdel.

Du får bl.a. undervisning i:

 • Redningstaktik
 • Instruktørvirke
 • Voksenpædagogik

Officer

Uddannelsen ruster dig til at kunne fungere som leder inden for alle Beredskabsstyrelsens opgaver - både nationalt og internationalt. Du vil være med til at opbygge og vedligeholde beredskabet, når større ulykker eller katastrofer rammer.

Uddannelsen består af en: 

 • Grundlæggende funktionsuddannelse (ca. 2-6 mdr.), hvor du tilegner dig nødvendig beredskabsfaglig viden og kompetence.
 • Offficersuddannelse, hvor du får undervisning i grundlæggende ledelse, grundlæggende strategi og beredskabsoperationer.

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere:

Undervisning

Undervisningen veksler mellem praktik og teori.

Adgangskrav

Se adgangskravene til Beredskabsstyrelsens uddannelser nedenfor.

Værnepligtig

For at søge denne uddannelse skal du:

 • Være fyldt 18 år
 • Være vurderet ’egnet’ eller ’begrænset egnet’ på Forsvarets Dag
 • Have B-kørekort

Sergent

For at blive optaget på sergentuddannelsen skal du have:

 • En værnepligtsuddannelse i Beredskabsstyrelsen eller tilsvarende (maksimalt 5 år gammel)
 • Kørekort til minimum kategori B

Derudover skal du bestå en optagelsesprøve. 

Officer

For at blive beredskabsofficer skal du have gennemført Beredskabsstyrelsens sergentuddannelse eller have en civil uddannelse på minimum bachelor-/professionsbachelorniveau.

Du skal også:

 • Opnå sikkerhedsgodkendelse
 • Opfylde basale helbredskrav

Derudover skal du kunne bestå en optagelsesprøve og samlet set vurderes egnet til uddannelsesforløbet og jobbet som officer.

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere om:

Læs også:

Du kan læse mere om optagelsesprøverne i afsnittet herunder.

Optagelse

For at blive optaget på uddannelserne til sergent og officer skal du igennem et optagelsesforløb:

Sergent

For at blive optaget på uddannelsen, skal du bestå optagelsesprøven. Den består af en fysisk test, skriftlige prøver og et personligt interview med en psykolog.

Officer

For at blive optaget på uddannelsen til officer i Beredskabsstyrelsen skal du igennem et optagelsesforløb, der består af:

 • Indsendelse af ansøgning
 • En række test

Hvis du på baggrund af din ansøgning og første test findes egnet til at gå videre, skal du bl.a. igennem følgende: 

 • En personlighedstest
 • Et telefoninterview med en psykolog
 • En afprøvning med bl.a. fysiske test, samtaler og en gruppeopgave 

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelserne foregår forskellige steder: 

Værnepligtig

Uddannelsen foregår på et af beredskabscentrene i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved eller Allinge.

Sergent

Første del af uddannelsen foregår på Beredskabsstyrelsens Sergentskole i Haderslev og anden deler typisk på et af beredskabscentrene. 

Officer

Uddannelsen foregår på Beredskabsstyrelsens Officersskole på Forsvarsakademiet.

Økonomi

Du får løn under alle uddannelser i Beredskabsstyrelsen.

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere om:

Fremtidsmuligheder

Med Beredskabsstyrelsens uddannelser har du mulighed for at arbejde med forskellige dele af det danske katastrofeberedskab.

Værnepligtig

Som færdiguddannet redningsspecialist (værnepligtig) kan du søge en videre karriere i Beredskabsstyrelsen som sergent eller officer. Der er også mulighed for at indgå i de kommunale redningsberedskaber som fx deltidsbrandmand eller arbejde i det civile erhvervsliv.

Sergent i Beredskabsstyrelsen

Når du har gennemført uddannelsen som sergent, har du mulighed for at blive ansat på kontrakt i Beredskabsstyrelsen. Her kan du fortsætte med at indgå i operative indsatser og uddanne værnepligtige. Du kan også specialisere dig inden for fx logistik eller andre beredskabsfaglige emner, eller du kan videreuddanne dig til officer.

Officer i Beredskabsstyrelsen

Som beredskabsofficer arbejder du typisk med både operative opgaver, uddannelse, logistik og sagsbehandling. For at blive udnævnt til sektionsleder skal du tage en række relevante videreuddannelseskurser, og på længere sigt får du mulighed for at søge optagelse på Master i Militære Studier.

Derudover kan du også efterfølge en karriere i en civil virksomhed. 

Læs mere

På Forsvarets hjemmeside kan du læse mere om dine karrieremuligheder som:

Uddannelser der ligner