beredskabsstyrelsens uddannelser
Politi og forsvar

Beredskabsstyrelsens uddannelser

Med en uddannelse i Beredskabsstyrelsen kan du arbejde med at forebygge, begrænse og afhjælpe ulykker og katastrofer.

Fakta

Navn:
Beredskabsstyrelsens uddannelser
Varighed:
Værnepligtsuddannelse: 9 måneder. Sergentuddannelse: ca. 9 måneder. Officersuddannelse: 15-19 måneder.
Adgangskrav:
Værnepligtsuddannelse: Vurderet egnet/begrænset egnet på Forsvarets Dag og kørekort. Sergentuddannelse: Værnepligtsuddannelse og kørekort til min. kategori B. Officersuddannelse: Uddannelse på min. bachelorniveau, gennemført sergentuddannelse mv.
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Beredskabsstyrelsen, der er en statslig, humanitær organisation under Forsvarsministeriet, hjælper til ved alle slags ulykker og katastrofer både i Danmark og i udlandet. Du kan uddannes til værnepligtig, sergent eller officer i Beredskabsstyrelsen og indgå i det operative beredskab, når ulykker og katastrofer skal afhjælpes.

Som uddannet inden for Beredskabsstyrelsen kan du arbejde med alle former for beredskab, dvs. forebyggelse, begrænsning og afhjælpning af skader i forbindelse med ulykker og katastrofer. Du vil typisk kunne søge job hos Beredskabsstyrelsen, Falck eller i de kommunale beredskaber.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

I Beredskabsstyrelsen kan du gennemføre en værnepligtsuddannelse, tage en sergentuddannelse eller uddanne dig som officer. Læs mere om de tre uddannelser nedenfor.

Beredskabsstyrelsens værnepligtsuddannelse

Det er den grundlæggende af Beredskabsstyrelsens uddannelser, hvor du uddannes som værnepligtig (redningsspecialist). Uddannelsen varer 9 måneder og gennemføres ved et af beredskabscentrene i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved eller Allinge.

Du undervises blandt andet i katastrofeførstehjælp, brand, redning, eftersøgning og håndtering af farlige stoffer.

Læs mere om værnepligtsuddannelsen.

Sergent i Beredskabsstyrelsen

Du uddannes i at lede værnepligtige gennem brand-og redningsindsatser samt selve deres uddannelse til redningsspecialister. Uddannelsen består af ca. 5 måneders skoleforløb og 4 måneders praktikdel.

Første del gennemføres ved Beredskabsstyrelsens Sergentskole i Haderslev og anden deler typisk ved et af beredskabscentrene. Undervejs vil du have kurser så som redningstaktik, instruktørvirke og voksenpædagogisk grundkursus.

Læs mere om uddannelsen til sergent i Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsofficer

Uddannelsen ruster dig til at kunne fungere som leder inden for alle Beredskabsstyrelsens opgaver - både nationalt og internationalt. Du vil være med til at opbygge og vedligeholde beredskabet, når større ulykker eller katastrofer rammer.

Uddannelsen består af en grundlæggende funktionsuddannelse (ca. 2-6 mdr.), hvor du tilegner dig nødvendig beredskabsfaglig viden og kompetence. Herefter starter du på Beredskabsstyrelsens Officersskole på Forsvarsakademiet, hvor du undervises i grundlæggende ledelse, grundlæggende strategi og beredskabsoperationer.

Læs mere om uddannelsen til beredskabsofficer.

Adgangskrav

Se adgangskravene til Beredskabsstyrelsens uddannelser nedenfor.

Værnepligtsuddannelsen

For at søge denne uddannelse skal du:

  • Være fyldt 18 år
  • Vurderes ’egnet’ eller ’begrænset egnet’ på Forsvarets Dag
  • Have B-kørekort

Læs mere om adgangskrav for uddannelsen på Forsvarets hjemmeside.

Sergentuddannelsen

For at blive optaget på sergentuddannelsen skal du:

  • Have en værnepligtsuddannelse i Beredskabsstyrelsen eller tilsvarende (maksimalt 5 år gammel)
  • Kørekort til minimum kategori B

Derudover skal du bestå en optagelsesprøve. Læs mere om adgangskrav og optagelsesprøve på Forsvarets hjemmeside.

Beredskabsofficer

For at blive beredskabsofficer skal du:

  • Have gennemført Beredskabsstyrelsens sergentuddannelse-Have en civil uddannelse på minimum akademiniveau
  • Kunne sikkerhedsgodkendes
  • Opfylde Forsvarets basale helbredskrav

Derudover skal du kunne bestå optagelsesprøven og samlet set vurderes egnet til uddannelsesforløbet og jobbet som officer. Læs mere om adgangskrav og optagelsesforløb på Forsvarets hjemmeside.

Økonomi

Som værnepligtig i Beredskabsstyrelsen tjener du ca. 8.100 kr. om måneden. Hertil kommer godtgørelse for kost.

Som sergent i Beredskabsstyrelsen vil din løn under skoleforløbet være ca. 7.800 kr. om måneden. Hertil kommer godtgørelse for kost. Under den praktiske del tjener du ca. 21.000 kr. om måneden. Som færdiguddannet vil din løn ca. være 22.300 kr. om måneden.

Som kadet til beredskabsofficer vil din løn være ca. 22.700 kr. om måneden, og som færdiguddannet ca. 30.000 kr. om måneden.

Fremtidsmuligheder

Med Beredskabsstyrelsens uddannelser har du mulighed for at arbejde med forskellige dele af det danske katastrofeberedskab.

Værnepligtig

Som færdiguddannet redningsspecialist (værnepligtig) kan du søge en videre karriere i Beredskabsstyrelsen som sergent eller officer. Der er også mulighed for at indgå i de kommunale redningsberedskaber som fx deltidsbrandmand eller arbejde i det civile erhvervsliv.

Sergent

Når du har gennemført uddannelsen som sergent, har du mulighed for at blive ansat på kontrakt i Beredskabsstyrelsen. Her kan du fortsætte med at indgå i operative indsatser og uddanne værnepligtige. Du kan også specialisere dig inden for fx logistik eller andre beredskabsfaglige emner, eller du kan videreuddanne dig officer.

Få mere at vide

Forsvarets uddannelser:

www.karriere.forsvaret.dk

Beredskabsstyrelsen:
www.brs.dk

Uddannelser der ligner