Artikel

Nedlagte uddannelser

Der bliver hvert år nedlagt uddannelser på de forskellige uddannelsesinstitutioner. Det gælder både uddannelser for unge og uddannelser for voksne.

Nedenfor ses uddannelser, hvorpå der ikke længere er optag.

Fold alle afsnit ud

Ungdomsuddannelser

 • Byggemontagetekniker (erhvervsuddannelse): Uddannelsen er nedlagt pr. 1. august 2020, og der optages ikke elever herefter.
 • Erhvervsgrunduddannelse (egu): Egu blev fra den 1. august 2019 en del af Forberedende grunduddannelse (FGU).
 • Iværksætter
 • Kombineret ungdomsuddannelse (KUU)
 • Produktionsskoler
 • Skibsmekaniker (erhvervsuddannelse): Uddannelsen er nedlagt pr. 1. august 2022, og der optages ikke elever herefter.

Videregående uddannelser

Erhvervsakademiuddannelser

Institut for Odontologi og Oral Sundhed, AU optager ikke længere studerende på uddannelsen:

 • Klinisk tandtekniker

 

Professionsbacheloruddannelser

VIA University College udbyder ikke længere uddannelsen:

 • Global Nutrition and Health

VIA udbyder ikke længere følgende uddannelse:

 • Fashion Shoot - Nordic Noir (enkeltfag fra uddannelsen I Multiplatform Storytelling and Production)

 

Bacheloruddannelser

Aalborg Universitet optager ikke længere studerende på uddannelsen:

 • Produkt- og designpsykologi

Københavns Universitet optager ikke længere studerende på uddannelsen:

 • Portugisiske og brasilianske studier

 

Kandidatuddannelser

Aarhus Universitet udbyder ikke længere uddannelsen:

 • Corporate Communication
 • Diakoni. Sidste optag på uddannelsen var september 2022.
 • Kognitiv semiotik. Uddannelsen er blevet nedlagt, sidste optag var september 2022.

Danmarks Tekniske Universitet udbyder ikke længere uddannelsen:

 • Olie- og gasteknologi. Den lukkede for optag september 2022.

Københavns Universitet udbyder ikke længere uddannelsen:

 • Polsk sprog og kultur (det er fortsat muligt at læse polsk som en specialisering under kandidatuddannelsen i østeuropastudier)

Copenhagen Business School udbyder ikke længere uddannelserne:

 • Service Management
 • Management of Creative Business Processes. Den lukkede for optag i 2022.
 • Politisk kommunikation og ledelse. Uddannelsen er nedlagt og lukkede for optag i 2022.

Syddansk Universitet udbyder ikke længere uddannelsen:

 • Den akademiske overbygningsuddannelse i Miljøkemi og Forvaltning. Den blev nedlagt i 2022.

Aalborg Universitet udbyder ikke længere uddannelserne:

 • By, bolig og bosætning
 • Idrætsteknologi
 • Informatik
 • Information Architecture
 • Maskinkonstruktion
 • Materials and Nanotechnology, civilingenør. Lukket for optag fra 2022.
 • Netværk og distribuerede systemer
 • Produktion (2023)
 • Sound and Music Computing. Uddannelsen er nedlagt på Campus Aalborg - kan fortsat læses på Campus København.
 • Wireless Communication Systems

Den Danske Scenekunstskole udbyder ikke længere uddannelsen:

 • Scenekunst

Andre videregående uddannelser 

Misbrugskonsulent. Den private uddannelse gik konkurs i november 2023.   

Voksen- og efteruddannelser

Akademiuddannelser

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udbyder ikke længere:

 • Akademiuddannelsen i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen. DMJX stoppede optag i 2022.
 • Akademiuddannelsen i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen. DMJX stoppede optag i 2022.

Diplomuddannelser

Diplomuddannelsen i ældrearbejde. Uddannelsen er nedlagt i 2021.

Diplomuddannelsen i Design og business. Uddannelsen er nedlagt i 2023.

PD-retningen Lærerfaglighed og skoleudvikling. Retningen er nedlagt i 2021.

Masteruddannelser

KU udbyder ikke længere: 

 • Master i fødevarekvalitet og -sikkerhed. Uddannelsen er nedlagt i 2021.

Roskilde Universitet udbyder ikke længere:

 • Master i oplevelsesledelse. Uddannelsen er nedlagt i 2021.

SDU udbyder ikke længere:

 • Master i rehabilitering. Uddannelsen er nedlagt i 2021.

Aalborg Universitet udbyder ikke længere følgende uddannelse:

 • Master i Sundhedsinformatik. Uddannelsen er nedlagt i 2021.
 • Master i inkluderende arkitektur. Uddannelsen er lukket for optag i 2023.

Aarhus Universitet udbyder ikke længere følgende uddannelser:

 • Master i socialpædagogik. Uddannelsen blev i 2017 sammenlagt med Master i specialpædagogik til Master i specialpædagogik og socialpædagogik.
 • Master i specialpædagogik. Uddannelsen blev i 2017 sammenlagt med Master i socialpædagogik til Master i specialpædagogik og socialpædagogik.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium udbyder ikke længere:

 • Master i musikalsk akkompagnement til dans.

Andre uddannelser

Aarhus Universitet udbyder ikke længere følgende uddannelse:

 • Forfatterskolen for børnelitteratur. Uddannelsen er nedlagt i 2020.

Følgende uddannelse er nedlagt:

 • Grunduddannelse for voksne (GVU)
  GVU er pr. 2015 afløst af Erhvervsuddannelse for voksne, euv. Har du taget en GVU, er den fortsat adgangsgivende til visse uddannelser.

Instituttet for Blinde og Svagsynede udbyder ikke længere følgende uddannelse:

 • Musikprofil uddannelsen. Uddannelsen er nedlagt i 2021.