Master in Information and Communication Technologies, mICT
Masteruddannelse

Master in Information and Communication Technologies, mICT

Uddannelsen er tværfaglig og international og giver kvalifikationer i væsentlige områder inden for informations- og kommunikationsteknologi, IKT.

Fakta

Navn:
Master in Information and Communication Technologies, mICT
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant bachelor fx i datalogi + 2 års relevant erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 72.000. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen har fokus på teknologi, applikationer og forretning, og du beskæftiger dig med fagområder som netværk og netværkstjenester, design og brugere samt marked og erhvervsliv.

Uddannelsen er engelsksproget og henvender sig primært til ingeniører og dataloger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen har en tværfaglig profil, der giver dig mulighed for at gå i dybden med informations- og kommunikationsteknologi set både fra et teknologisk, juridisk eller organisatorisk perspektiv. Som deltager får styrket dine kvalifikationer inden for følgende områder:

 • Internet, kommunikationsteknologi, radio- og fjernsynsteknologi samt multimedietjenester og -platforme
 • Udvikling af brugervenlige løsninger og services
 • Forretningsudvikling og -modeller
 • Sikkerhed, tillid, privatliv samt juridiske og etiske aspekter
 • Organisatoriske aspekter af IKT
 • IKT - marked og regulering


Du kan vælge mellem tre specialiseringer:

 • ICT Services and Platforms (ISP)
  Retningen har et teknisk fokus og omfatter teorier, værktøjer og metoder til udvikling af IKT- og medietjenester.
 • Management of ICT Innovations (MII)
  Retningen har et ledelsesmæssigt fokus og omfatter teorier, metoder og værktøjer til at forstå forretningsprocesser og design.
 • Cyber and Information Security (CIS)
  Retningen koncentrerer sig om de teknologiske og juridiske aspekter af IKT. Du beskæftiger dig med emner som: Styring af ikt-sikkerhed, sikring af personlige data og privatlivets fred, EU og national it-sikkerhed og databeskyttelse, love om cyberangreb, risikostyring samt trusler mod netsikkerheden som fx destruktiv malware, falske antivirusprogrammer &mv. 
   

Undervisningen er projektorienteret og er baseret på udbredt brug af fjernundervisning. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet og foregår i København.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Det er også muligt at tage enkeltfag fra uddannelsen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af 3 moduler. Hvert modul rummer et eller flere kurser og et projektarbejde alt efter hvilken retning du har valgt. På det tredje og sidste modul udarbejder du din masterafhandling.

Kursusprogrammet er følgende:

1. semester
Kurser: Entrepreneurship, Innovation and Business Models (ISP, MII, CIS), Cyber Crime and Information Security Law (CIS), Technology Management and Business Processes (MII), Communication networks and service architectures (ISP)

Projekter: Enterprises Cyber Security (CIS), Organisations and Innovations (MII), Services and platforms (ISP)

2. semester
Kurser: Interaction Design (ISP, MII, CIS), Cyber Security and Trust (CIS), Cognitive Psychology (MII), Development of ICT and Media services (ISP)

Projekter: Privacy & Security Frameworks in Organisations (CIS), Project: Service Design (MII), Application Development (ISP)

3. semester
Valgfri kurser: Market, regulation and standardisation, Identity and access management

Projekt: Masteropgave

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Bacheloruddannelse i datalogi
 • Ingeniøruddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse. Derudover skal du have engelskkvalifikitioner svarende til engelsk på B-niveau.

Økonomi

Uddannelsen koster ca. 72.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2020
31. januar 2021
Cyber Security and Trust, enkeltfag fra Master in Information and Communication Technologies, mICT Fleksibel undervisning 2450 København SV
*
1. september 2020
31. januar 2021
Cybercrime and Information Security Law, enkeltfag fra Master in Information and Communication Technologies, mICT Fleksibel undervisning 2450 København SV
*
1. september 2020
31. januar 2021
Identity and Access Management, enkeltfag fra Master in Information and Communication Technologies, mICT Fleksibel undervisning 2450 København SV
*
1. september 2020
30. juni 2022
Master in Information and Communication Technologies, mICT Fleksibel undervisning 2450 København SV

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

Universiteterne kan udbyde enkeltfag fra deres fuldtidsuddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser