Master i universelt design og tilgængelighed
Masteruddannelse

Master i universelt design og tilgængelighed

Uddannelsen belyser fagområder som byplanudvikling, design og tilgængelighed gennem såvel tekniske og samfundsøkonomiske som brugerorienterede, etiske og æstetiske optikker.

Fakta

Navn:
Master i universelt design og tilgængelighed
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
En relevant videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 108.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får kompetencer til at formidle viden og rådgive professionelt om universelt design og tilgængelighed, både generelt og i forbindelse med konkrete processer i bygge- og anlægsfasen af et byggeri eller en byplan.

Uddannelsen henvender sig til ansatte i offentlige og private virksomheder og institutioner, som arbejder med design, byudvikling og tilgængelighed i krydsfeltet mellem teknik, økonomi, lovgivning og etik.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Master i universelt design og tilgængelighed giver teoretisk, praktisk og specialiseret viden om problemfelter, der relaterer sig til universelt design, herunder viden om handikap, hjælpemidler og brugergruppers fysiologi.

Uddannelsen består af i alt otte moduler og afsluttes med et masterprojekt.

Du får bl.a. viden om bygningstypers brugskrav og om sammenhængen mellem faglige områder i byggeprocessen, så du kan styrke implementeringen af universelt design og tilgængelighed.

Desuden giver uddannelsen indgående viden om byggelovgivning, standarder, FN-konventioner og EU-direktiver, og du vil lære at analysere og løse komplekse problemstillinger i sammenhæng med lovgivning, standarder, direktiver mv.

Uddannelsen sætter dig i stand til at teoretisere over universelt design og tilgængelighed i et større udviklings- og byplanlægningsperspektiv, og du får kompetencer til at arbejde med universelt design på et samfundsstrategisk og videnskabsteoretisk niveau.

Endelig ruster uddannelsen dig til at håndtere komplekse bygge- og designprocesser, hvor offentlige og private interesser krydser hinanden.

Undervisningen kan foregå som dagundervisning og fjernundervisning. Se i holdoplysningerne.

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet i København.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert fag. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen er tilrettelagt over fire semestre og rummer otte moduler.

1. semester består af to moduler:

  • Modul 1. Generel indføring i teori, begreber og metoder inden for universelt design og tilgængelighed (10 ECTS)
  • Modul 2. Universelt design i et internationalt perspektiv (5 ECTS)

2. semester består af to moduler:

  • Modul 3. Implementering af universelt design og tilgængelighed i det byggede miljø (10 ECTS)
  • Modul 4. Universelt design og tilgængelig i praksis (5 ECTS)

3. semester består af tre moduler:

  • Modul 5. Investering i universelt design og tilgængelighed (5 ECTS)
  • Modul 6. Etik og ligeværdighed i byen (5 ECTS)
  • Modul 7. Kvalitetssikring og metode (5 ECTS)

4. semester består af et modul:

  • Modul 8. Det afsluttende masterprojekt (15 ECTS)

Du rådes til at tage modulerne i rækkefølge.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse inden for bygge- og anlægsbranchen. Det kan fx være inden for arkitekt-, bygningsingeniør- og bygningskonstruktøruddannelsen.

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En samlet uddannelse koster ca. 108.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse