Master i strategisk byplanlægning
Masteruddannelse

Master i strategisk byplanlægning

Master i byplanlægning kvalificerer dig til at arbejde med strategisk planlægning og udvikling af en bys forandringsprocesser.

Fakta

Navn:
Master i strategisk byplanlægning
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 140.000 kr.

Undervisningen har fokus på at opbygge operationel kapacitet og viden om strategisk byplanlægning, der kan imødekomme løsninger på aktuelle og fremtidige udfordringer, fx globalisering, klimatilpasning og bæredygtighed.

Uddannelsen henvender sig til ansatte med en akademisk uddannelse og flere års erfaring med byplanlægning, fx fra en kommune, et konsulentfirma eller en arkitektvirksomhed. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen sigter på at give dig indsigt i postindustrielle urbane dagsordener. Du lærer at udpege relevante planprocesser og opøver færdigheder i design af urbane strategier. Endvidere får du forudsætninger for at virke som rådgiver for offentlige og private klienter.

Globalisering, afindustrialisering og de nye kulturelle og sociale former, der kommer deraf, sætter den overordnede dagsorden.

Uddannelsen består af fire moduler og afsluttes med en masterafhandling.

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af seminarer, workshops, konferencer og udlandsophold.

Uddannelsen udbydes af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, i København

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, som også danner grundlag for mundlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire moduler med hvert sit tema:

  • Modul A (15 ECTS)
    Byteori, planlægningsteori og planlægningsformer, der omfatter forklaringer på byernes struktureringer og forandringsprocesser samt viden om planformer, anvendt i nyere tid.
  • Modul B (15 ECTS)
    Case-study. Strategisk planlægning i en europæisk storby. Modulet omfatter praktisk strategisk planlægning og øvelse i at analysere og beskrive et planlægningsforløb.
  • Modul C (15 ECTS)
    Byens dynamik. Danske byer i en global kontekst. Modulet indebærer, at du skal gennemføre en selvstændig analyse af en dansk by og byregion.
  • Modul D (15 ECTS)
    Du udarbejder en strategisk plan for en dansk by/kommune. Modulet indebærer, at du selv skal praktisere strategisk planlægning på modelniveau.

Varighed

Masteruddannelsen er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

  • En kandidatuddannelse
  • En bacheloruddannelse suppleret med erhvervserfaring, så den ækvivalerer kandidatuddannelsen

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse samt kendskab til og erfaring med byspørgsmål og byplanlægning.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Læs mere om hvordan du søger om optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 140.000 kr. Et enkelt modul koster 35.000 kr. Hertil kommer udgifter til studierejser.

Der kan ikke søges SVU til undervisningen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kan bruges som ajourføring eller nyorientering af en tidligere gennemført planlæggeruddannelse eller som forberedelse til et ph.d.-studium.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse