Master i strategisk byplanlægning
Masteruddannelse

Master i strategisk byplanlægning

Du får viden om strategisk planlægning og udvikling af en bys forandringsprocesser med udgangspunkt i byens rumlige kvaliteter.

Fakta

Navn:
Master i strategisk byplanlægning
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 110.000 kr.

Uddannelsen omhandler både europæisk og dansk byplanlægning. Undervejs skal du selv udarbejde en strategisk plan for udvikling af en dansk by, kommune eller region.

For at tage uddannelsen skal du have erfaring med byudvikling og byplanlægning enten i det offentlige eller i privat virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen sigter på at give dig indsigt i postindustrielle urbane dagsordener. Du lærer at udpege relevante planprocesser og opøver færdigheder i design af urbane strategier. Endvidere får du forudsætninger for at virke som rådgiver for offentlige og private klienter.

Globalisering, afindustrialisering og de nye kulturelle og sociale former, der kommer deraf, sætter den overordnede dagsorden.

Uddannelsen består af fire moduler og afsluttes med en masterafhandling.

Undervisningen tilrettelægges som éndagesseminarer hver anden uge. Desuden er der workshops og studierejse.

Uddannelsen udbydes af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, i København

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, som også danner grundlag for mundlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af følgende moduler:

 • Modul A
  Byteori, planlægningsteori og planlægningsformer, der omfatter forklaringer på byernes struktureringer og forandringsprocesser samt viden om planformer, anvendt i nyere tid.
 • Modul B
  Case-study. Strategisk planlægning i en europæisk storby. Modulet omfatter praktisk strategisk planlægning og øvelse i at analysere og beskrive et planlægningsforløb.
 • Modul C
  Byens dynamik. Danske byer i en global kontekst. Modulet indebærer, at du skal gennemføre en selvstændig analyse af en dansk by og byregion.
 • Modul D
  Udarbejdelse af strategisk plan for en dansk by/kommune. Modulet indebærer, at du selv skal praktisere strategisk planlægning på modelniveau.

Varighed

Masteruddannelsen er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • En kandidatuddannelse
 • En bacheloruddannelse suppleret med erhvervserfaring, så den ækvivalerer kandidatuddannelsen

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse samt kendskab til og erfaring med byspørgsmål og byplanlægning.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Uddannelsen koster 110.000 kr. Hertil kommer udgifter til studierejser.

Der kan ikke søges SVU til undervisningen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse