Master of Industrial Drug Development, MIND
Masteruddannelse

Master of Industrial Drug Development, MIND

Uddannelsen giver indsigt i udviklingen af et lægemiddel fra forskning og udvikling til klinisk afprøvning, produktion og optimering.

Fakta

Navn:
Master of Industrial Drug Development - MIND
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 til 6 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen henvender sig til forskere, ledere og andre professionelle, som beskæftiger sig med udvikling af nye lægemidler. 

Den typiske deltager har en baggrund inden for områder som teknik, farmaci, kemi, biokemi eller sundhedsvidenskab.

Uddannelsen foregår på engelsk.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver overblik over den samlede udvikling af lægemidler fra opdagelse til registrering. Du får tværfaglig og praktisk viden om lægemiddeludvikling og styrker din evne til at vurdere og evaluere alle trin i udviklingsprocessen og derved forudse fremtidige flaskehalse.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • ni obligatoriske kurser
 • et antal valgfrie kurser
 • et masterprojekt

Undervisning

Undervisningen tilrettelægges som intensive en- eller to-ugers forløb kombineret med hjemmestudier.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Københavns Universitet.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i i industriel lægemiddeludvikling.

Den engelske betegnelse er Master of Industrial Drug Development.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert kursus. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Du kan tage kurserne I den rækkefølge, du ønsker. Dog anbefales det at begynde med introkurset: Discovery and Development of Medicines (5 ECTS).

Det er også muligt at tage enkeltfag fra uddannelsen

Fagoversigt

Uddannelsen består af obligatoriske kurser, valgfri kurser og et masterprojekt.

Obligatoriske kurser (30 ECTS)

 • Drug Discovery (3 ECTS)
 • Non-clinical Safety and Toxicology (2,5 ECTS)
 • Drug Regulatory Affairs in Drug Development (2,5 ECTS)
 • Drug Formulation and Delivery (4 ECTS)
 • Discovery and Development of Medicines (5 ECTS)
 • Process Development and Production of Active Pharmaceutical Ingredients (API) (3 ECTS)
 • Pharmacology (2,5 ECTS)
 • Clinical Pharmacology and Biostatistics (5 ECTS)
 • QA QC GXP for Pharmaceutical Production (2,5 ECTS)

Valgfri kurser (10-18 ECTS)

Valgfag kan følges på Københavns Universitet eller på andre universiteter i Danmark eller i udlandet. Kurserne skal være på overbygningsniveau og godkendt af Studienævnet.  

Se udbuddet af valgfri kurser på uddannelsesstedets hjemmeside.

Masterprojekt (12-20 ECTS)

Masterprojektet er et praktisk orienteret forskningsprojekt.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Bacheloruddannelse i enten kemi, biokemi, farmaci, medicin, biomedicin, humanbiologi, molekylærbiologi, veterinærmedicin eller andre sundhedsvidenskaber
 • Professionsbachelor som sygeplejerske eller ingeniør

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring inden for lægemiddeludvikling.

Derudover skal du mestre engelsk mundtligt og skriftligt på et niveau, der gør dig i stand til at følge et engelsksproget uddannelsesforløb. Det betyder for skandinaviske studerende minimum engelsk på niveau B.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Hele uddannelsen koster ca. 133.250000 kr. eksklusive valgfag. Valgfag kan følges på Københavns Universitet eller på andre universiteter i Danmark eller i udlandet. Prisen kan derfor variere.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Læs mere om uddannelsen på Københavns Universitets hjemmeside.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
15. august 2022
19. august 2022
Digital Health Dagundervisning 2200 København N
*
15. august 2022
19. august 2022
Quality by Design (QbD) in Pharmaceutical Development Dagundervisning 2200 København N
*
15. august 2022
19. august 2022
Value Based Health Care - the future of the health care sector? Dagundervisning 2200 København N
*
22. august 2022
26. august 2022
Biopharmaceuticals Drug Development Dagundervisning 2200 København N
*
22. august 2022
26. august 2022
Market Access for Pharmaceutical Product - Trends and Challenges Dagundervisning 2200 København N
*
26. september 2022
30. september 2022
Drug Regulatory Affairs in Drug Development Dagundervisning 2200 København N
*
28. november 2022
2. december 2022
Drug Formulation and Delivery Dagundervisning 2200 København N

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse