Master of Industrial Drug Development, MIND
Masteruddannelse

Master of Industrial Drug Development, MIND

Uddannelsen giver indblik i udviklingen af et lægemiddel fra forskning og udvikling til klinisk afprøvning, produktion og optimering.

Fakta

Navn:
Master of Industrial Drug Development - MIND
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 til 6 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen henvender sig til forskere, ledere og andre professionelle, som beskæftiger sig med udvikling af nye lægemidler. 

Den typiske deltager har en baggrund inden for områder som teknik, farmaci, kemi, biokemi eller sundhedsvidenskab.

Uddannelsen foregår på engelsk.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver overblik over den samlede udvikling af lægemidler fra opdagelse til registrering. Du får tværfaglig og praktisk viden om lægemiddeludvikling og styrker din evne til at vurdere og evaluere alle trin i udviklingsprocessen og derved forudse fremtidige flaskehalse.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • ni obligatoriske kurser
 • et antal valgfrie kurser
 • et masterprojekt

Undervisning

Undervisningen tilrettelægges som intensive en- eller tougers forløb kombineret med hjemmestudier. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsen udbydes af Københavns Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert kursus. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Du kan tage kurserne I den rækkefølge, du ønsker. Dog anbefales det at begynde med introduktionskurset Opdagelse og udvikling af medicin.

Det er også muligt at tage enkeltfag fra uddannelsen

Fagoversigt

Uddannelsen består af en række obligatoriske kurser, et antal valgfrie kurser og et masterprojekt.

Obligatoriske kurser, 30 ECTS

 • Discovery and Development of Medicines, 5 ECTS
 • Process Development and Production of Active Pharmaceutical Ingredients (API), 3 ECTS
 • Drug Regulatory Affairs in Drug Development, 2,5 ECTS
 • Non-clinical Safety and Toxicology, 2,5 ECTS
 • Drug Discovery, 3 ECTS
 • Drug Formulation and Delivery, 4 ECTS
 • Pharmacology, 2,5 ECTS
 • Clinical Pharmacology and Biostatistics, 5 ECTS
 • QA QC GXP for Pharmaceutical Production, 2,5 ECTS

Valgfri kurser, 10-18 ECTS

 • Market Access for Pharmaceutical Products - Trends and Challenges, 3 ECTS
 • Quality by Design (QbD) in Pharmaceutical Development, 3 ECTS
 • Biopharmaceutical Drug Development, 3 ECTS
 • Value Based Health Care - The Future for the Health Care Sector, 3 ECTS

Valgfag kan følges på Københavns Universitet eller på andre universiteter i Danmark eller i udlandet. Kurserne skal være på overbygningsniveau og godkendt af Studienævnet.  

Se udbuddet af valgfri kurser på uddannelsesstedets hjemmeside.

Masterprojekt (12-20 ECTS)

Masterprojektet er et praktisk orienteret forskningsprojekt.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Bacheloruddannelse i enten kemi, biokemi, farmaci, medicin, biomedicin, humanbiologi, molekylærbiologi, veterinærmedicin eller andre sundhedsvidenskaber
 • Professionsbachelor som sygeplejerske eller ingeniør

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring inden for lægemiddeludvikling.

Derudover skal du mestre engelsk mundtligt og skriftligt på et niveau, der gør dig i stand til at følge et engelsksproget uddannelsesforløb. Det betyder for skandinaviske studerende minimum engelsk på niveau B.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Hele uddannelsen koster ca. 133.250000 kr. eksklusive valgfag. Valgfag kan følges på Københavns Universitet eller på andre universiteter i Danmark eller i udlandet. Prisen kan derfor variere.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Læs mere om uddannelsen på Københavns Universitets hjemmeside.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
10. januar 2022
31. januar 2022
Discovery and Development of Medicines Dagundervisning 2200 København N
*
28. marts 2022
1. april 2022
Drug Discovery Dagundervisning 2200 København N
*
25. april 2022
29. april 2022
Non-clinical Safety and Toxicology Dagundervisning 2200 København N

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse