Master of Industrial Drug Development, MIND
Masteruddannelse

Master of Industrial Drug Development, MIND

Uddannelsen giver indblik i udviklingen af et lægemiddel fra forskning og udvikling til klinisk afprøvning, produktion og optimering.

Fakta

Navn:
Master of Industrial Drug Development - MIND
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 til 6 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling ca. 134.000-140.000 kr. eksklusive valgfag. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen henvender sig til forskere, ledere og andre professionelle, som beskæftiger sig med udvikling af nye lægemidler. 

Den typiske deltager har en baggrund inden for områder som teknik, farmaci, kemi, biokemi eller sundhedsvidenskab.

Uddannelsen foregår på engelsk.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver overblik over den samlede udvikling af lægemidler fra opdagelse til registrering. Du får tværfaglig og praktisk viden om lægemiddeludvikling og styrker din evne til at vurdere og evaluere alle trin i udviklingsprocessen og derved forudse fremtidige flaskehalse.

Uddannelsen består af 9 obligatoriske kurser samt et antal valgfrie kurser og et masterprojekt.

Undervisningen tilrettelægges som intensive en- eller tougers forløb kombineret med hjemmestudier. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsen udbydes af Københavns Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert kursus. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Du kan tage kurserne I den rækkefølge, du ønsker. Dog anbefales det at begynde med introduktionskurset Opdagelse og udvikling af medicin.

Det er også muligt at tage enkeltfag fra uddannelsen

Fagoversigt

Uddannelsen består af følgende obligatoriske kurser:

 • Forskning og udvikling af lægemidler. Du får et samlet overblik og en forståelse for lægemiddeludviklingens dynamik og tværfaglighed.
 • Klinisk farmakologi og biostatistik. Du får indblik i vigtige farmakologiske overvejelser vedrørende lægemiddeludvikling og forberedes til at deltage i planlægningen og udførelsen af et klinisk forsøg.
 • Lægemiddelforskning. Kurset giver at samlet overblik over udviklingsprocessen af et nyt lægemiddel fra indledende forskning til produkt.
 • Forskning og udvikling af lægemidler. Du får kendskab til forskellige aspekter af kemisk procesudvikling fra opdagelse og pilotanlæg til optimeret produktionssyntese og udarbejdelse af en Drug Master File.
 • Lægemiddeldosering og frekvens. Hvordan man opnår optimal dosering af lægemidler gennem kendskab til lægemiddel- og hjælpemiddelstoffets kemiske egenskaber.
 • Registreringsarbejde i udvikling af lægemidler. Hvordan registreringsmedarbejdere samarbejder med specialister indenfor udvikling af lægemidler, EU-lovgivning, ansøgningsprocedurer og strategisk arbejde med registrering af lægemidler.
 • Farmakologi. Du får viden om farmakologiske koncepter, som bruges i udvikling af medicin. Der lægges vægt på farmakokinetik og eksperimentale teknikker med reagensglas og levende organismer.
 • Ikke-klinisk sikkerhed og toksikologi. Du får indsigt i de krav og konklusioner, som kan drages ud fra resultater fra ikke-kliniske evalueringer med reagensglas og levende organismer.
 • QA, QC, GXP inden for lægemiddelproduktion. Du får bl.a. en gennemgang af relevant national og international lovgivning samt indsigt i, hvordan medicinalindustrien implementerer kvalitetsstyringssystemer i praksis

Valgfrie kurser vælges i samarbejde med en vejleder, så du får en målrettet faglig profil. De skal være på overbygningsniveau og kan tages i Danmark eller i udlandet. Få en oversigt over valgfri kurser på uddannelsesstedets hjemmeside

Masterprojekt er et praktisk orienteret forskningsprojekt.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Bacheloruddannelse i enten kemi, biokemi, farmaci, medicin, biomedicin, humanbiologi, molekylærbiologi, veterinærmedicin eller andre sundhedsvidenskaber
 • Professionsbachelor som sygeplejerske eller ingeniør

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring inden for lægemiddeludvikling.

Derudover skal du mestre engelsk mundtligt og skriftligt på et niveau, der gør dig i stand til at følge et engelsksproget uddannelsesforløb.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Hele uddannelsen koster ca. 134.000-140.000 kr. eksklusive valgfag. Valgfag kan følges på Københavns Universitet eller på andre universiteter i Danmark eller i udlandet. Prisen kan derfor variere.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse