Master i sundhedsinformatik
Masteruddannelse

Master i sundhedsinformatik

Uddannelsen giver dig en tværfaglig viden om planlægning, udvikling og implementering af informationsteknologiske systemer på sundhedsområdet.

Fakta

Navn:
Master i sundhedsinformatik
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen 78.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får forståelse af teori og praksis inden for bl.a. kvalitet af kliniske data, e-sundhedssystemer samt teknologiske og organisatoriske forandringsprocesser.

Uddannelsen henvender sig til læger, sygeplejersker, jordemødre, fysio- eller ergoterapeuter, bioanalytikere, radiografer m.fl. samt it-leverandører og -administratorer inden for sundhedssektoren.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig viden om planlægning og udvikling af informationssystemer til sundhedssektoren og om, hvordan de tages i brug.

Du lærer at tilrettelægge arbejdsgange i forbindelse med brug af systemerne og får kompetence til at kunne vurdere muligheder og begrænsninger i brugen af it i sundhedssektoren.

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af fjernundervisning og seminarer.

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Du kan også selv sammensætte en masteruddannelse som et fleksibelt forløb.

Fagoversigt

Uddannelsen forløber over 2 år fordelt på 4 semestre med 15 ECTS pr. semester. 

1. semester

 • Introduktion til sundhedsinformatisk projektarbejde
 • Velfærds- og sundhedsinformatik 
 • Teknologiske og organisatoriske forandringsprocesser i sundhedssektoren

2. semester

 • Sundheds- og velfærdsinformatik i et analyse perspektiv
 • Usability og evaluering

3. semester

 • Anvendelse af sundheds- og velfærdsøkonomiske analyser i offentlig administration
 • Brugerdreven innovation i sundheds- og velfærdsinformatik
 • Kvalitetsudvikling og ledelse i sundhedssektoren

4. semester

 • Sundheds- og velfærdsinformatik i et design og/eller implementeringsperspektiv

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Relevant sundhedsfaglig bachelor- eller kandidatuddannelse
 • Relevant sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse
 • Relevant sundhedsfaglig diplomuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 78.000 kr. 

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse