Master i sundhedsinformatik
Masteruddannelse

Master i sundhedsinformatik

Uddannelsen giver dig en tværfaglig viden om planlægning, udvikling og implementering af informationsteknologiske systemer på sundhedsområdet.

Fakta

Navn:
Master i sundhedsinformatik
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling.SVU kun i særlige tilfælde

Du får forståelse af teori og praksis inden for bl.a. kvalitet af klinisk data, e-sundhedssystemer samt teknologiske og organisatoriske forandringsprocesser.

Uddannelsen henvender sig til læger, sygeplejersker, jordemødre, fysio- eller ergoterapeuter, bioanalytikere, radiografer m.fl. samt it-leverandører og -administratorer inden for sundhedssektoren.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig viden om planlægning og udvikling af informationssystemer til sundhedssektoren og om, hvordan de tages i brug.

Du lærer at tilrettelægge arbejdsgange i forbindelse med brug af systemerne og får kompetence til at kunne vurdere muligheder og begrænsninger i brugen af it i sundhedssektoren.

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af fjernundervisning og seminarer.

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Du kan også selv sammensætte en masteruddannelse som et fleksibelt forløb.

Fagoversigt

Uddannelsen består af følgende moduler:

1. studieår

 • Introduktion til sundhedsinformatisk projektarbejde (5 ECTS)
  Giver indblik i projektarbejdets processer og metoder.
 • Sundhedsinformatik i et analyseperspektiv ((10 ECTS)
  Du får kompetencer til at skabe overblik over projektarbejdets resultater og perspektivere dem til nye problemstillinger.
 • Dataflow og –kvalitet i sundhedssektoren (5 ECTS)
  Du lærer at vurdere sammenhængen mellem datakvalitet og kliniske problematikker samt at diskutere konsekvenser af fejl i håndteringen af kliniske data.
 • Implementering og usability (5 ECTS)
  Du får kompetencer til at tilrettelægge og gennemføre en it-implementeringsproces samt til at identificere relevante metoder og iværksætte brugbarhedsundersøgelser.
 • Teknologiske og organisatoriske forandringsprocesser i sundhedssektoren (5 ECTS)
  Du lærer om tilrettelæggelse, gennemførelse og ledelse af et projekt og får kompetencer til aktivt at kunne indgå i planlægning og gennemførelse af evaluering af sundheds-it-systemer.


2. studieår

 • Sundhedsinformatik i et design og/eller implementeringsperspektiv, projekt (15 ECTS)
  Du får forudsætninger for at kunne vurdere og bidrage med løsningsforslag til sundhedsinformatiske problemstillinger.
 • Kliniske databaser og beslutningsstøtte (5 ECTS)
  Du får forudsætninger for at kunne vurdere mulighederne for brugen af kliniske beslutningsstøttesystemer og for at kunne vurdere datas anvendelighed til kliniske formål.
 • Brugerdreven innovation og patient empowerment (5 ECTS)
  Du lærer bl.a. at identificere relevante processer i brugerdreven innovation samt at identificere relevante problemstillinger i brugen af it til at understøtte patient-empowerment.
 • Ledelse, kvalitetsudvikling og evaluering i sundhedssektoren (5 ECTS)
  Du får kompetencer til at planlægge, gennemføre og lede evalueringen af sundheds-it-systemer. Du får også forudsætninger for at medvirke ved implementering og gennemførelse af et organisatorisk forandringsprojekt.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Relevant sundhedsfaglig bachelor- eller kandidatuddannelse
 • Relevant sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse
 • Relevant sundhedsfaglig diplomuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Uddannelsen koster 60.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2019
30. juni 2021
Master i Sundhedsinformatik Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse