Behandlere til konference
Masteruddannelse

Master i rusmidler

Uddannelsen kvalificerer dig til at planlægge og gennemføre oplysende og forebyggende tiltag inden for narkotika- og alkoholområdet.

Fakta

Navn:
Master i rusmidler
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
70.000 kr. for hele uddannelsen. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at anvende relevante metoder og redskaber og at arbejde med emnet i en europæisk kontekst.

Uddannelsen henvender sig primært til ansatte indenfor social- og sundhedsområdet, behandlingsområdet, det frivillige område og kriminalforsorgen, som ønsker at arbejde ud fra et forskningsbaseret grundlag. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du viden om indsatser og intentioner i oplysnings- og forebyggelsesarbejdet inden for narkotika- og alkoholområdet.

Du lærer at deltage i beslutningsprocesser og programimplementering og at indgå i et samarbejde om fælles indsatser baseret på tværeuropæisk forskning.

Du får en bred indføring i centrale teorier inden for sociologiske, psykologiske, antropologiske, medicinske og historiske fagområder. 

Opbygning

Uddannelsen består af fire semestre:

 • 1. semester: Teori (15 ECTS)
 • 2. semester: Metode (15 ECTS)
 • 3. semester: Emnefag (15 ECTS)
 • 4. semester: Masterprojekt (15 ECTS)

Uddannelsessted

Uddannelsen bliver udbudt af Aarhus Universitet i samarbejde med Avogadro University i Italien, Universidad Miguel Hernández i Spanien, Middlesex University, Department for Criminology and Sociology i England og Center for Rusmiddelforskning, der er et tværfagligt forskningscenter ved Aarhus BSS.

Undervisningen 

En stor del af uddannelsen udbydes som e-læring (fjernundervisning), men undervisnigen kan også foregå som internatundervisning, gruppeundervisning, forelæsninger, vejledning og øvelser.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i rusmidler.

Den engelske betegnelse er Master in Alcohol and Drug Research.

Eksamen

Hvert modul afsluttes med en eksamen. Du afslutter hele uddannelsen med udarbejdelse af et masterprojekt, som også danner grundlag for mundtlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen går over fire semestre og er opbygget på følgende måde:

1. semester

 • Introduktionsforløb til narkotika og alkoholtematikker (5 ECTS)
 • Teoriforløb om rusmiddelbrug og afhængighed (10 ECTS)

2. semester

 • Videnskabelig forskningsmetode: Kvalitative og kvalitative metoder (10 ECTS)
 • Evidensbaseret praksis (5 ECTS)

3. semester

 • Indsatsområder: Behandling, forebyggelse, skadesreduktion og kontrol (10 ECTS)
 • Brugerperspektiver, valgfag (5 ECTS)

4. semester - masterprojekt

 • Masterprojektet hvor du har mulighed for at erhverve specialiseret viden inden for et afgrænset og fokuseret felt på narkotika- og alkoholområdet, som belyses ud fra udvalgte teorier og perspektiver fra masteruddannelsen (15 ECTS)

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • en relevant professionsbacheloruddannelse, fx sygeplejerske, fysioterapeut, lærer eller socialrådgiver
 • en relevant akademisk bacheloruddannelse, fx psykologi eller filosofi
 • en relevant mellemlang videregående uddannelse eller en relevant diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse samt kundskaber svarende til engelsk på mindst B-niveau, da væsentlige dele af uddannelsen udbydes på engelsk.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 70.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse