Master i narkotika- og alkoholindsatser
Masteruddannelse

Master i narkotika- og alkoholindsatser

På uddannelsen får du viden om, hvordan man planlægger og gennemfører oplysende og forebyggende tiltag inden for narkotika- og alkoholområdet.

Fakta

Navn:
Master i narkotika- og alkoholindsatser
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
70.000 kr. for hele uddannelsen. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at anvende relevante metoder og redskaber og at arbejde i en global og især europæisk kontekst med emnet.

Uddannelsen er tværfaglig og henvender sig til ansatte indenfor social- og sundhedsområdet, behandlingsområdet, Kriminalforsorgen med flere, som ønsker at arbejde ud fra et forskningsbaseret grundlag. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du viden om de indsatser og intentioner, der ligger i oplysnings- og forebyggelsesarbejdet inden for narkotika- og alkoholområdet.

Du lærer at deltage i beslutningsprocesser og programimplementering og at indgå i et samarbejde om fælles indsatser baseret på tværeuropæisk forskning.

Uddannelsen introducerer til centrale teorier inden for sociologiske, psykologiske, antropologiske, medicinske og historiske fagområder. Gennem forløbet bliver du opkvalificeret til at varetage opgaver som:

 • at implementere og lede indsatser
 • kritisk at vurdere forskning, politiske beslutninger og praksis
 • at overvåge, evaluere og vidensdele
 • at formidle ideer til forskellige målgrupper

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af forelæsninger, workshops, gruppeundervisning og fjernundervisning.

Den engelske titel på uddannelsen er Master in Alcohol and Drug Research.

Uddannelsen bliver udbudt af Aarhus Universitet i samarbejde med Avogadro University i Italien, Universidad Miguel Hernández i Spanien og Center for Rusmiddelforskning, der er et tværfagligt forskningscenter ved Aarhus BSS.

Eksamen

Hvert modul afsluttes med en eksamen. Du afslutter hele uddannelsen med udarbejdelse af et masterprojekt, som også danner grundlag for mundtlig eksamen.

Varighed

Masteruddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Fagoversigt

Uddannelsen går over fire semestre og er opbygget på følgende måde:

1. semester

 • Introduktionsforløb med deltagelse af studerende og undervisere ved de tre universiteter (5 ECTS)
 • Teoriforløb om rusmiddelbrug og afhængighed (10 ECTS)

2. semester

 • Videnskabelig forskningsmetode: Kvalitative og kvalitative metoder (10 ECTS)
 • Metodevalgfag: EU-politik, Evidens - begge (5 ECTS)

3. semester

 • Valgfag med mulighed for at specialisere sig i to selvvalgte emner, som er relevante i forhold til arbejdspladsen – eksempelvis Kriminalitets- og brugferperspektiver, Kriminalitets- og kulturperspektiver, Kultur- og brugerperspektiver - alle tre (15 ECTS)

4. semester - masterprojekt

 • Masterprojektet hvor du har mulighed for at erhverve specialiseret viden inden for et afgrænset og fokuseret felt på narkotika- og alkoholområdet, som belyses ud fra udvalgte teorier og perspektiver fra masteruddannelsen (15 ECTS)

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • en relevant professionsbacheloruddannelse, eksempelvis sygeplejerske, fysioterapeut, lærer eller socialrådgiver
 • en relevant akademisk bacheloruddannelse, eksempelvis psykologi eller filosofi
 • en relevant mellemlang videregående uddannelse eller en relevant diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse samt kundskaber svarende til engelsk på mindst B-niveau, da væsentlige dele af uddannelsen udbydes på engelsk.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 70.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse