Master i klinisk sygepleje
Masteruddannelse

Master i klinisk sygepleje

Uddannelsen forbereder dig på at fungere som ekspert i klinisk sygepleje og sikre sammenhæng mellem forskning og gældende sygeplejepraksis.

Fakta

Navn:
Master i klinisk sygepleje
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgang:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du arbejder med sygeplejefaglig teori, videnskabsteori, forskningsmetoder, evidensbasering af sygeplejen samt metoder til udvikling af klinisk praksis. 

Uddannelsen henvender sig til sygeplejersker og andre med beslægtede mellemlange videregående uddannelser,  der ønsker videregående færdigheder i at opsøge, vurdere og bruge ny viden.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du får kompetence til at udøve, formidle og implementere forskningsbaseret sygepleje. Du lærer at analysere situationer og forløb i forbindelse med kliniske problemstillinger i sygeplejen samt at udforme anbefalinger for god klinisk praksis.

Du lærer også at analysere og vurdere det videnskabelige grundlag for sikring af sygeplejefaglig kvalitet.

Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsundervisning over 4 semestre og kan afsluttes inden for en periode på 2 år. 

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af forelæsninger, diskussion, øvelser og vejledning. 

Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Det er også muligt at læse enkeltmoduler fra uddannelsen. Dog skal en vis rækkefølge overholdes.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire moduler med følgende indhold:

Modul 1. Sygeplejefagets kliniske praksis
På første modul lærer du at:

 • identificere og argumentere for kliniske problemstillinger
 • opsøge, vurdere og formidle eksisterende viden
 • analysere og diskutere videnskabelige undersøgelser


Modul 2. Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis
På andet modul lærer du at:

 • udføre fokuseret og systematisk litteraturgennemgang
 • beskrive og diskutere metoder til undersøgelse af kliniske problemstillinger
 • mundtligt redegøre for sammenhæng imellem kliniske problemstillinger og valg af undersøgelsesmetode


Modul 3. Udvikling i klinisk sygeplejepraksis
På tredje modul lærer du at:

 • argumentere for anvendelse af eksisterende viden i et sundhedspædagogisk perspektiv
 • planlægge og diskutere implementering af forskningsbaseret viden i klinisk praksis
 • vurdere organisationers betydning i relation til udvikling af patientplejen


Modul 4. Masterprojekt

Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, hvor du skal demonstrere evne til videnskabelig bearbejdning af en selvvalgt sygeplejefaglig klinisk problemstilling.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde følgende adgangskrav:

 • En professionsbachelor i sygepleje eller en sygeplejerskeuddannelse i henhold til tidligere bekendtgørelser og anordninger om sygeplejerskeuddannelsen. 
 • Mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse
 • Sprogkrav: ansøgere være i stand til at følge undervisningen på dansk. Desuden gode læsefærdigheder i engelsk.

Det betyder, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag inden studiestart skal have bestået studieprøven i dansk med karakteren 7 eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. Statsborgere fra de nordiske lande er undtaget fra danskprøvekravene.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Ansøgning om optagelse

Du ansøger digitalt på uddannelsesstedets hjemmeside. Her kan du også få information om ansøgninsfrist og planlagt studiestart.

Økonomi

Prisen for hele uddannelsen er ca. 75.000 kr. og 18.750 kr. pr. modul.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du typisk være ansat i kliniske stillinger, hvor du både bruger din sygeplejefaglige ekspertise og udfører vejledende opgaver i forhold til patienter og plejepersonale. Uddannelsen er desuden relevant i forhold til stillinger med fokus på undervisning.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2021
31. januar 2022
Sygeplejefagets kliniske praksis Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. september 2021
31. januar 2022
Udvikling i klinisk sygeplejepraksis Dagundervisning 8000 Aarhus C

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse