Master i klinisk sygepleje
Masteruddannelse

Master i klinisk sygepleje

Uddannelsen forbereder dig på at fungere som ekspert i klinisk sygepleje og sikre sammenhæng mellem forskning og gældende sygeplejepraksis.

Fakta

Navn:
Master i klinisk sygepleje
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgang:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du arbejder med sygeplejefaglig teori, videnskabsteori, forskningsmetoder, evidensbaseret sygepleje og metoder til udvikling af klinisk praksis. 

Uddannelsen henvender sig til sygeplejersker og andre med beslægtede uddannelser, der ønsker videregående færdigheder i at opsøge, vurdere og bruge ny viden.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer at analysere situationer og forløb i forbindelse med kliniske problemstillinger i sygeplejen og at udforme anbefalinger for god klinisk praksis. 

At planlægge og gennemføre kliniske udviklings- og forskningsprojekter og at implementere forskningsbaseret sygepleje er også en del af uddannelsen.

Opbygning

Master i klinisk sygepleje består af fire obligatoriske moduler:

 • Modul 1: Sygeplejefagets kliniske praksis
 • Modul 2: Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis
 • Modul 3: Udvikling i klinisk sygeplejepraksis
 • Modul 4: Masterprojekt

Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsundervisning over 4 semestre og kan afsluttes inden for en periode på 2 år. 

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af forelæsninger, diskussion, øvelser og vejledning. 

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i klinisk sygepleje.
Den engelske betegnelse er Master in Clinical Nursing.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage hele masteruddannelsen eller tilmelde dig enkelte kurser. Tal med uddannelsesstedet om mulighederne.

Fagoversigt

Masteruddannelsen i klinisk sygepleje består af fire obligatoriske moduler, hvoraf det afsluttende er et masterprojekt.

 • Modul 1: Sygeplejefagets kliniske praksis
 • Modul 2: Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk sygeplejepraksis
 • Modul 3: Udvikling i klinisk sygeplejepraksis
 • Modul 4: Masterprojekt

Læs mere om de enkelte moduler på uddannelsesstedets hjemmeside.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde følgende adgangskrav:

 • En professionsbachelor i sygepleje eller en sygeplejerskeuddannelse i henhold til tidligere bekendtgørelser og anordninger om sygeplejerskeuddannelsen. 
 • Mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse
 • Sprogkrav: ansøgere være i stand til at følge undervisningen på dansk. Desuden gode læsefærdigheder i engelsk.

Det betyder, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag inden studiestart skal have bestået studieprøven i dansk med karakteren 7 eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. Statsborgere fra de nordiske lande er undtaget fra danskprøvekravene.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Ansøgning om optagelse

Du ansøger digitalt på uddannelsesstedets hjemmeside. Her kan du også få information om ansøgninsfrist og planlagt studiestart.

Økonomi

Prisen for hele uddannelsen er ca. 75.000 kr. og 18.750 kr. for et enkelt modul.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du typisk være ansat i kliniske stillinger, hvor du både bruger din sygeplejefaglige ekspertise og udfører vejledende opgaver i forhold til patienter og plejepersonale. Uddannelsen er desuden relevant i forhold til stillinger med fokus på undervisning.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse