Masteruddannelser
Masteruddannelse

Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement

Uddannelsen giver kompetencer inden for ledelse og styring af en hospitalsafdeling. Du får specialviden inden for planlægning og drift og lærer at udarbejde strategier for dagligdagen.

Fakta

Navn:
Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 150.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen giver dig bl.a. indsigt i økonomistyring, ledelsesteori og patientlogisitik. Du har desuden mulighed for at vælge en række valgfag, hvor du specialiserer dig i et bestemt område.

Uddannelsen er rettet mod ansatte i sygehussektoren, som ønsker at beskæftige sig med ledelse og planlægning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du bl.a. kompetencer til at udarbejde visioner og strategier og daglige planer, herunder optimale patientforløb. Endvidere får du kompetencer i projektledelse og kendskab til kvantitative planlægningsværktøjer og software.

Undervisningen forløber som en introduktionsweekend samt ca. 20 weekendseminarer fordelt over de første tre moduler.

Uddannelsen henvender sig til ansatte i sygehussektoren (medarbejdere, mellemledere og ledere), der ønsker at opkvalificere sig med specialiseret viden inden for planlægning og drift af en hospitalsafdeling.

Den udbydes af Syddansk Universitet i Odense.

 

Eksamen

Hvert modul afsluttes med en mindre eksamen. Uddannelsen afsluttes med masterprojektet.

Fagoversigt

Uddannelsen består af seks obligatoriske grundmoduler, tre valgfrie moduler samt et masterprojekt.

1. semester

  • Strategisk og taktisk planlægning på afdelingsniveau. Modulet giver en forståelse af en afdelings interne og eksterne relationer, afdelingens patientforløb, og de ressourcer der er til rådighed.
  • Patientlogistik og arbejdsgange. Der arbejdes med metoder til at analysere og fremkomme med løsningsforslag til flaskehalsproblemer og ventetidsproblemer. Endvidere arbejdes med koordinering af samlede patientforløb på tværs afdelinger.
  • Sundhedsjura. Du bliver kvalificeret til at identificere retlige problemstillinger i konkrete sammenhænge og at foretage retligt begrundet analyse

2. semester

  • Økonomistyring - Budgetter, regnskab, præstationskontrakter og incitamenter.Modulet giver værktøjer til at benytte og vurdere økonomiske opgørelser og regnskabsdata i styringen af hospitalsafdelinger.
  • Styring og Ledelse – LEAN, booking, vagtplaner og kvalitet. Fokus for modulet er de faktorer, der bestemmer et optimalt operations- og undersøgelsesforløb, herunder prioritering, behandlingsgarantier, afdelingens forskellige ressourcer, alternative vagtplaner, etc.
  • Ledelse. Modulet har til formål at give deltagerne kendskab til grundlæggende ledelses- og organisationsteorier samt at ajourføre deltagerne om både dansk og international forskning.

3. semester

  • Tre valgfrie moduler.

De valgfrie moduler vil blive udbudt i samarbejde med andre relevante masteruddannelser, herunder Master of Public Management og masteruddannelsen i kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren. De valgfire fag kan fx være økonomisk evaluering, kvalitet og kvalitetsledelse eller kvalitetsmonitorering, indikatormonitorering og akkreditering. Se uddannelsesstedets hjemmeside.

4. semester
Masterprojekt

Varighed

Masteruddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • Bacheloruddannelse af fx samfunds- eller sundhedsvidenskabelig karakter
  • Relevant professionsbachelor, fx sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut
  • Mellemlang videregående uddannelse (fx sygeplejerske)

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Uddannelsen koster 150.000 kr.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse

Inspiration

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

Universiteterne udbyder en række enkeltfag og deluddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser