Master of public administration, MPA
Masteruddannelse

Master of public administration, MPA

Uddannelsen kvalificerer dig til at møde de udfordringer, som den offentlige sektor og dens organisationer står overfor aktuelt og i fremtiden.

Fakta

Navn:
Master of public administration, MPA
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du fordyber dig i de forskellige dele af en forvaltning, men med særlig vægt på ledelse og organisation i og omkring den offentlige sektor.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige sektor. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Gennem uddannelsesforløbet arbejder du med forskellige dele af en forvaltning, både i forhold til forandringsprocesser, den enkelte medarbejders udvikling og dine egne kompetencer som leder.

På første år af uddannelsesforløbet beskæftiger du dig med tre kernefag: Politologi, Økonomi og Organisation og ledelse.

Efter første år skal du vælge linje inden for tre hovedområder:

 • Strategi og ledelse
 • Sundhedsvæsenets organisation og ledelse
 • Arbejdsmarkedsregulering og ledelse inden for beskæftigelsespolitik
   

Uddannelsen afsluttes med en masterafhandling.

Undervisningen er tilrettelagt som et sammenhængende, intensivt undervisningsforløb på mindre hold, så det er muligt at passe sit arbejde. Projektarbejde og linjevalg giver mulighed for faglig fordybelse og specialisering i selvvalgte emner og problemstillinger. Der lægges vægt på integration af egne erfaringer i undervisningen. 

Uddannelsen udbydes på Aalborg Universitet.

Copenhagen Business School (CBS) har fra januar 2017 valgt at oprette holdforløb på Master of Public Governance (MPG) som erstatning for den nuværende MPA-uddannelse.

Eksamen

Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, som også danner grundlag for mundtlig eksamen.

Værd at vide

Du kan også selv sammensætte en masteruddannelse som et fleksibelt forløb.

 

Fagoversigt

Hele uddannelsen består af 6 moduler, som er fordelt over 4 semestre:

1. og 2. semester
Her arbejder du med følgende fag/projekter:

 • Økonomi (kernefag)
 • Politologi (kernefag)
 • Organisation og ledelse (kernefag)
 • Tværfagligt projekt som afslutter første studieår

 

3. semester
Linjefaget afvikles og du har mulighed for at specialisere dig indenfor forskellige aspekter af ledelse. Du kan vælge mellem følgende linjer:

 • Strategi og ledelse 
 • Sundhedsvæsenets organisation og ledelse
 • Arbejdsmarkedsregulering og ledelse inden for beskæftigelsespolitik 

 

4. semester

 • Masterafhandling

 

Varighed

Masteruddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde følgende:

 • En relevant bacheloruddannelse
 • En relevant professionsbachelor
 • En relevant diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 162.750 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Langt de fleste af de nyuddannede er beskæftiget i den offentlige sektor, primært administration og sndhedsvæsen. Andre omfatter få og enkeltstående ansættelser i 18 brancher, herunder Virksmhedskonsulenter, Forsikring og pension samt Forskning og udvikling.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse