Master of Leadership and Innovation in Complex Systems, LAICS
Masteruddannelse

Master of Leadership and Innovation in Complex Systems, LAICS

Uddannelsen fokuserer på opbygning og ledelse af innovative netværk både inden for og uden for organisationer, nationale og internationale netværk bestående af fx kolleger og kunder.

Fakta

Navn:
Master of Leadership and Innovation in Complex Systems, LAICS
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående + 2 års erhvervserfaring + flydende engelsk
Økonomi:
Deltagerbetaling på 176.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får solide forudsætninger for at skabe og lede innovation i komplekse systemer.

LAICS henvender sig til funktions- og mellemledere, projektledere og specialister i det private erhvervsliv såvel som i den offentlige sektor.

Bemærk: Optaget for efteråret 2019 er aflyst.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omhandler de ledelsesmæssige udfordringer, der opstår i komplekse systemer. Ledere, projektledere og specialister, der arbejder med innovation, kan afprøve de evner, der kræves for at lede dem selv og andre.

Uddannelsen fokuserer på opbygning og ledelse af innovative netværk inden for og uden for organisationer.

Der fokuseres på de sociale kompetencer, der er nødvendige for at gennemføre innovation og forretningsudvikling i en organisation. Du lærer at lede komplekse processer med henblik på at kunne forvandle innovative ideer til effektive forretningsmodeller og på den måde opnå innovative resultater.

Undervisningen i modul 1-3 foregår over tre intensive seminarer. Hvert seminar varer typisk fire dage. Mellem seminarerne skal du skrive opgaver, arbejde i grupper og deltage i virtuelle dialoger med fakultetet. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsen kan udbydes af Aarhus Universitet i Emdrup, København.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Indholdet i de fire moduler er følgende:

  • Modul 1. Creating Innovative Organisations
  • Modul 2. The Business of Innovation
  • Modul 3. Leading Innovation in a Global Environment
  • Modul 4. Master Thesis

Specialet, Master Thesis, baseres på vigtige strategiske udfordringer i forbindelse med innovation i din organisation og giver dig mulighed for at fordybe dig i et bestemt emne inden for ledelse og innovation.

Hvert modul og Master Thesis har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Da LAICS er en del af den fleksible masteruddannelse på Aarhus Universitet i Emdrup, kan du være tilmeldt ét modul ad gangen.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring som fuldtidsansat efter den adgangsgivende uddannelse.

Du skal have dokumenterede engelskkundskaber svarende til engelsk på A-niveau.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En samlet uddannelse koster 176.000 kr.

Er du dansk statsborger eller har folkeregisteradresse i Danmark, kan du evt. søge SVU til undervisningen. Du kan dog kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse