Master i vidensbaseret socialt arbejde
Masteruddannelse

Master i vidensbaseret socialt arbejde

Uddannelsen giver dig kompetencer til at kvalitetsudvikle socialt arbejde på et forskningsbaseret grundlag.

Fakta

Navn:
Master i vidensbaseret socialt arbejde
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 140.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får indsigt i sociale problemer, i forbedring af professionelt socialt arbejde og udvikling af det faglige miljø. Du får kendskab til forskningsmetoder samt viden om fx retssociologi og velfærdspolitik.

Uddannelsen henvender sig til socialarbejdere ansat i offentlige, private og frivillige organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omhandler socialt arbejde i såvel en borgernær som en organisatorisk og samfundsmæssig sammenhæng. Den har fokus på en forskningsmæssig tilgang til at udvikle kvaliteten af det sociale arbejde.

Du lærer at styre forandringsprocesser og at gennemføre udviklingsprojekter, bl.a. sammen med fagfæller, borgere og klienter. Du får kendskab til videnskabelige problemstillinger og forskellige vidensformer i forbindelse med socialt arbejde.

Uddannelsen består af 4 moduler og afsluttes med et masterprojekt.

Undervisningen foregår som fremmødeundervisning kombineret med selvstudium.

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet og undervisningen foregår i Aalborg og København.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, der også danner grundlag for mundtlig eksamen.

Værd at vide

Du kan også selv sammensætte en masteruddannelse som et fleksibelt forløb.

Fagoversigt

Uddannelsen består af 4 moduler:

Modul 1: Vidensbaseret socialt arbejde i det faglige miljø og i det borgernære sociale arbejde

 • Professionelt socialt arbejde
 • Viden, praksis og forskningsmetoder
 • Sociale problemer
 • Det faglige miljø og dets udvikling
 • Kommunikation, rådgivning og samtaler
 • Lovgivning og retssociologi


Modul2: Vidensbaseret socialt arbejde i en organisatorisk og juridisk kontekst

 • Viden, praksis og forskningsmetoder
 • Professionelt socialt arbejde
 • Organisation og organisatoriske forandringsprocesser
 • Formidling, læring og kommunikation
 • Lovgivning og retssociologi


Modul 3: Vidensbaseret socialt arbejde i en samfundsmæssig kontekst

 • Viden, praksis og forskningsmetoder
 • Sociale problemer
 • Velfærdssamfund, velfærdsstat og politik
 • Lovgivning og retssociologi


Modul 4: Masterprojekt.
Modulet rummer tværfaglige projektseminarer samt masterprojektarbejde.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • en uddannelse som socialrådgiver
 • en mellemlang videregående uddannelse som socialrådgiver
 • en relevant diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb
 • en relevant udenlandsk uddannelse på samme niveau

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring inden for det sociale område med selvstændige funktioner knyttet til udførelsen af socialt arbejde eller praksisnære funktioner. Erhvervserfaringen skal være erhvervet efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Uddannelsen koster 140.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse