Master i skat - direkte og indirekte skatter
Masteruddannelse

Master i skat, Aarhus BSS

Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage sagsbehandling og rådgivning på højt fagligt niveau inden for moms- og afgiftsret eller toldret.

Fakta

Navn:
Master i skat
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen henvender sig til ledere og medarbejdere i offentlige og private virksomheder, der har praktisk erfaring inden for det skatteretlige område, og som ønsker at specialisere sig yderligere.

Bemærk: Der optages ikke længere nye studerende på uddannelsen, da den er under udfasning.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen udbydes ikke længere i sit fulde omfang, men der optages fortsat studerende på enkeltfag frem til foråret 2023. Se afsnittet fagoversigt.

Enkeltfagene udbydes af Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences (BSS).

Fagoversigt

Uddannelsen udbydes ikke længere i sit fulde omfang, men der åbent for ansøgning til en række enkeltfag.

Se udbuddet af enkeltfag på uddannelsesstedets hjemmeside.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have bestået en uddannelse på diplom-, bachelor- eller kandidatniveau.

Du skal desuden have m indst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Den typiske ansøger har en baggrund som: 

  • HA(jur.)
  • HA(jur.) i skat
  • HA
  • HD (R)
  • HD (F)
  • Bach.jur.
  • Professionsbachelor
  • Cand.jur.
  • Cand.merc.jur.
  • Cand.merc.aud.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Økonomi

Der er deltagerbetaling på 11.100 kr. pr. fag.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse