Master i læreprocesser, specialisering i offentlig kapacitetsopbygning og samskabelse
Masteruddannelse

Master i læreprocesser, specialisering i offentlig kapacitetsopbygning og samskabelse

Uddannelsen giver dig viden om, hvordan du inddrager netværk, brugere og borgere i udvikling af nye løsninger til den offentlige sektor.

Fakta

Navn:
Master i læreprocesser, specialisering i offentlig kapacitetsopbygning og samskabelse
Andre betegnelser:
Master i offentlig kapacitetsopbygning og samskabelse, MOKS
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 150.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Målet er, at du kan arbejde med metoder til inddragelse, der styrker samskabelse og brugerdreven innovation i organisationen.

Uddannelsen henvender sig til offentlige ledere eller konsulenter, der beskæftiger sig med brugerinvolvering eller netværkssamarbejde i forbindelse med udvikling af indsatser og serviceydelser.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Med en master i offentlig kapacitetsopbygning og samskabelse arbejder du med organisatorisk udvikling ud fra et helhedsperspektiv.

Samtidig får du redskaber til det konkrete arbejde med udvikling, implementering og evaluering af løsninger, og du får indblik i, hvordan du løbende kan balancere indsatsen, så der opnås den ønskede effekt hos borgeren med det optimale ressourceforbrug hos organisationen.

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at:

 • fungere som projektleder i processer med deltagerorienteret innovation
 • vælge og skabe organisatoriske platforme for at involvere brugere, borgere og netværk i løsninger
 • evaluere effekten hos borgeren i forhold til organisationens ressourceforbrug
 • designe og gennemføre proces- og effektevaluering og medvirke, når den evaluerede løsning efterfølgende justeres

Uddannelsen er tilrettelagt over 4 semestre. 

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af fjernundervisning og seminarer.

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert semester. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Du kan også selv sammensætte en masteruddannelse som et fleksibelt forløb.

Fagoversigt

Uddannelsen er tilrettelagt over fire semestre:

 • Inddragelse og involvering af brugere, borgere og organisatoriske netværk. Der er fokus på temaer som samskabelse, brugerdrevet innovation og social innovation som en særlig form for videnskabelse til udvikling af den offentlige sektor.
 • Teorier om organisationsdesign, implementeringsforløb og evaluering. Der er fokus på læring i praksis og konkrete øvelser, der ’oversætter’ teori til praksis; herunder hvordan viden om organisationers udvikling, gennemførelse af innovative projekter og evalueringen af disse bidrager til organisatorisk læring i form af ny og forbedret praksis.
 • Fordybelse i temaerne fra 1. og 2. semester og tæt kobling til konkrete og kendte problemstillinger fra de studerendes egen praksis. Målet er at kvalificere deltagernes forståelse for praksis, herunder for hvordan viden fra processer for samskabelse kan bruges til at justere organisationens ressourceforbrug i opgaveløsningen.
 • Masterprojekt. Du udarbejder en skriftlig afhandling om et selvvalgt emne inden for uddannelsens område.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Relevant kandidat- eller bacheloruddannelse, fx inden for organisation, sociologi, psykologi, kommunikation og pædagogik
 • Relevant diplomuddannelse, fx diplom i ledelse, pædagogisk diplomuddannelse, diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, HD-O
 • Professionsbacheloruddannelse som lærer, pædagog, inden for ernæring og sundhed eller offentlig administration med relevante valgmoduler
 • Professionsbacheloruddannelse som sygeplejerske eller socialrådgiver med relevant bachelorprojekt eller efter- og videreuddannelse
 • Mellemlang videregående uddannelse som lærer, pædagog eller inden for sundhedsområdet samt relevant efter- og videreuddannelse; krav varierer fra uddannelse til uddannelse
 • Militær lederuddannelse (officer) inklusive diplomforløb eller tilsvarende efter- og videreuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Uddannelsen koster 150.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2020
31. januar 2021
Offentlig kapacitetsopbygning og samskabelse i praksis Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse