Master i informationsforvaltning og Records Management
Masteruddannelse

Master i informationsforvaltning og Records Management

Uddannelsen giver dig et strategisk blik på de udfordringer arkivarer og records managere står overfor, når sags- og dokumenthåndteringen digitaliseres.

Fakta

Navn:
Master i informationsforvaltning og Records Management
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 90.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du beskæftiger dig med informationshåndtering og -sikkerhed, informationsarkitektur og kommunikation, fx hurtig og sikker sagsbehandling, valid og autentisk ledelsesinformation og persondata- og arkivrelateret lovgivning.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere i offentlige og private virksomheder, der arbejder med dokumenthåndtering, kvalitetssikring, records management, informationsstyring samt informationssystemer og kommunikation.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du introduktion til informationsforvaltning, herunder teorier og metoder for records management samt lovgivning og standarder.

Du lærer at analysere brugeradfærd og vidensbehov for forskellige målgrupper - både internt i organisationen og eksternt i forhold til kunder og borgere.

Du får desuden erfaring med at udarbejde analyse- og løsningsmodeller og metoder til at håndtere sikkerhed i forbindelse med forvaltning af information.

At udvikle modeller og strategier til at sikre dialog og kommunikation med brugere, borgere m.fl. indgår også i undervisningen.

Den består af 4 moduler. I sidste modul udarbejder du din masterafhandling.

Undervisningen tilrettelægges som weekendseminarer i kombination med projektarbejde med vejledning.

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet. Undervisningen foregår i København.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, som også danner grundlag for mundtlig eksamen.

Værd at vide

Det er også muligt blot at følge enkeltmoduler. Har du planer om at følge flere enkeltmoduler, anbefales det, at disse tages i kronologisk rækkefølge.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire moduler:

Modul 1: Introduktion til informationsforvaltning og records sanagement

 • Teorier og metoder inden for records management
 • Informationsstyring og -sikkerhed
 • Design af informationsarkitektur
 • Kommunikation
 • Analyse af brugeradfærd
 • Lovgivning og standarter nationalt og internationalt

Modul 2: Informationshåndtering og -sikkerhed

 • Indsigt i hvilken viden der har værdi for hvem, og hvad der skal bevares for at sikre autentisk dokumentation og et sikkert vidensgrundlag.
 • Viden om, hvordan records og information skal beskrives og bevares i en kontekst, der giver mulighed for effektiv, sikker og kvalificeret udnyttelse.
 • Cases fra offentlige og private virksomheder.

Modul 3: Informationsarkitektur og kommunikation

 • Design af informationsarkitektur og udvikling af løsningsmodeller for kommunikation og vidensdeling.
 • Analyser af brugeradfærd samt strategisk brug af kommunikationsmedier i forhold til forskellige brugere, kunder, borgere mv.
 • Moderne virksomheds- og forvaltningspraksis.

Modul 4: Masterafhandling

 • Du tilrettelægger og gennemfører en konkret undersøgelse eller et konkret udviklingsarbejde i praksis.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Relevant bacheloruddannelse
 • Relevant professionsbacheloruddannelse
 • Relevant mellemlang videregående uddannelse
 • Relevant diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb
 • Relevant udenlandsk uddannelse på samme niveau

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Uddannelsen koster 23.000 kr. pr. semester.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse