Master of Business Administration, MBA-programmet
Kursus

MBA in Shipping and Logistics på Handelshøjskolen i København, CBS

Uddannelsen giver kompetencer inden for virksomhedsledelse i den maritime sektor.

Fakta

Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Mindst bachelorniveau + 3 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 300.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Den har fokus på handelsmæssige, teknologiske og finansielle aspekter i shippingbranchen og lægger vægt på forhold som lovgivning, teknologi og udfordringer i forbindelse med forsyningskæden.

Uddannelsen udbydes på engelsk.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Uddannelsen giver kompetence i forretningsledelse inden for shippingindustrien. Den har fokus på shippingøkonomi og anvendelsen af moderne ledelsesteorier i den maritime sektor.

Uddannelsens mål er, at du kommer hele vejen rundt om shippingindustrien og får kendskab til både de handelsmæssige, teknologiske, financielle, lovmæssige, logistiske og ledelsesmæssige aspekter af virksomheden.

Uddannelsen er opdelt i 8 moduler, hver af en uges varighed. Den afsluttes med et projekt, The Integrating Strategy Project.

Undervisningen foregår som en kombination af fremmødeundervisning, fjernundervisning og hjemmestudier.

Undervisningssproget er engelsk. Se en engelsksproget beskrivelse af uddannelsen under Master of Business Administration, the MBA programme.

Uddannelsen udbydes af Copenhagen Business School, CBS i København. Undervisningen foregår i Danmark, Tyskland og Storbrittanien.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et projekt og en mundtlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af 8 moduler, der dækker følgende emner:

  • Shipping as a Business and a Market. Modul 1 giver en grundlæggende forståelse for skibsfarten. Fokus vil være på en introduktion til shippingøkonomi og på skibsfartens rolle i den globale økonomi.
  • Understanding the Global Environment. Modul 2 og 3 giver en baggrund for at forstå, hvordan verdensøkonomien fungerer, heriblandt globalisering, handelsmønstre, supply chain management samt de ​​logistiske konsekvenser af denne udvikling.
  • Focus on Maritime Issues. Modul 4 og 5 fokuserer på industrispecifikke spørgsmål vedrørende fx søret, skibsdesign og teknisk operativ ledelse, herunder den informations-og kommunikationsteknologiske udvikling.
  • Core Management Issues. Modul 6, 7 og 8 beskæftiger sig med forretningsledelse, herunder investeringsanalyse, finansiering, risikostyring, organisationsteori og virksomhedsstrategi.
  • The Integrating Strategy Project. Projektet, som afslutter MBA-uddannelsen, har til formål at integrere alle emner, der er gennemgået i uddannelsen i et caseprojekt med relation til din egen virksomhed.

Varighed

Uddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse. Den varer 2 år og vægter 60 ECTS

Optagelse og adgang

For at komme i betragtning til uddannelsen skal du opfylde følgende krav:

  • En bachelorgrad fra en godkendt akademisk institution
  • Graduate Management Admission Test (GMAT)
  • Mindst 5 års relevant erhvervserfaring.
  • 2 personlige anbefalinger

Ansøgere, der vurderes at have de nødvendige kvalifikationer, vil blive indkaldt til et samtale.

Økonomi

Uddannelsen koster 300.000 kr. Derudover skal du regne med udgifter til kursusmaterialer, rejser og indlogering.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.