Master of Business Administration, MBA-programmet
Masteruddannelse

MBA på Handelshøjskolen i København, CBS

Uddannelsen giver kompetencer inden for virksomhedsledelse med fokus på emner som organisationen, finansiering, strategi, virksomhedsetik og innovation.

Fakta

Type:
Masteruddannelse
Varighed:
20-26 mdr. på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Mindst bachelorniveau + mindst 3 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 400.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Den er primært rettet mod ledere i det private erhvervsliv, der gerne vil udvikle deres evner inden for international ledelse.

Undervisningssproget på uddannelsen er engelsk.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Uddannelsen har fokus på lederskab i forhold til organisationen, finansiering, strategi, virksomhedsetik og innovation. 

Den er bygget op af 3 moduler, der henholdsvis behandler grundtemaer i generel ledelse, temaer omkring virksomhedsanalyse og temaer omkring forretningsudvikling.

Det er muligt at gennemføre uddannelsen på tre forskellige måder:

 • Global MBA
  Der er tale om et intensivt uddannelsesforløb på 20 måneder, der er tilrettelagt som 11 undervisningsuger. En del af undervisningen foregår rundt om i verden. 
 • MBA with flexibility
  Uddannelsesfoløb over 26 måneder og med undervisning hver anden weekend fredag og lørdag.
 • Certificates - MBA opdelt i tre forløb
  Her har du mulighed for at opdele uddannelsesforløbet i tre dele. Hvert forløb afsluttes med eksamen og et certifikat.  

Undervisningssproget er engelsk. Se en engelsksproget beskrivelse af uddannelsen under Master of Business Administration, the MBA programme.

Uddannelsen udbydes af Copenhagen Business School i København.

Eksamen

Hvert modul afsluttes med et semesterprojekt. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet.

Værd at vide

Copenhagen Business school udbyder også Flexible Excecutive MBA, hvis program er identisk med Excecutive MBA, men tilrettelægges fleksibelt.

Fagoversigt

Executive MBA består af en række kurser, fordelt på 3 semestre:

1. semester: Generel management

I løbet af første semester får du en grundlæggende forståelse af din egen organisation, og værktøjer så du kan analysere og justere din nuværende praksis.

Du arbejder med:

 • Moderne ledelsesteori og praksis
 • Regnskabsanalyse og ledelsesøkonomi
 • Leading Responsible Corporations (CSR) og Supply Chain Management
 • Semesterprojekt

2. semester: Virksomhedsanalyse og lederskab

I andet semester beskæftiger du dig med komplekse emner som makroperspektiver på ledelse og metode. Undervisningen tager udgangspunkt i din organisation, og du lærer bl.a. læse og forudsige væsentlige eksterne faktorer, som kan påvirke din virksomhed.

Kurser omfatter:

 • Refleksivt lederskab
 • Human Resource Management og Performance Management
 • Makroøkonomi
 • Marketing
 • Første valgfag
 • Semesterprojekt

3. Semester: Udvikling og innovation

Når du afsluttet de to første semestre, har du et fuldt og helt billede af din virksomhed, og hvordan den daglige drift fungerer. Denne basisviden skal du bruge, når du i tredje semester skal arbejde med at udvikle og lede din organisation.

Du arbejder med:

 • Strategisk udvikling
 • Selskabsfinansiering
 • Iværksætteri og innovation
 • Andet valgfag
 • Integreret strategiprojekt (speciale)

Endelig skal du i slutningen af semestret aflevere din afsluttende afhandling.

Varighed

Uddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Varigheden afhænger af hvordan uddannelse gennemføres. Se afsnittet 'Om undervisningen'.

 

Optagelse og adgang

For at komme i betragtning til MBA-uddannelsen skal du opfylde følgende krav:

 • En bachelorgrad eller diplomuddannelse fra et universitet eller handelshøjskole
 • Mindst 3 års efterfølgende erhvervserfaring
 • Graduate Management Admission Test (GMAT) eller et tilfredsstillende resultat i CBS Executive MBA Admissions Test
 • Gode engelskkundskaber
 • En personlig samtale med en repræsentant fra CBS Executive MBA

Økonomi

Der er deltagerbetaling. CBS Executive MBA koster ca. 400.000 kr.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.