Master of Business Administration, MBA-programmet
Masteruddannelse

Full-time MBA på Handelshøjskolen i København, CBS

Uddannelsen giver kompetencer inden for virksomhedsledelse.

Fakta

Type:
Masteruddannelse
Varighed:
1 år på heltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Mindst bachelorniveau + 3 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 319.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Det er en bred MBA-uddannelse i generel ledelse med vægt på iværksætteri, lederudvikling og bæredygtighed.

Uddannelsen henvender sig til personer med ledelseserfaring og udbydes på fuld tid. Undervisningssproget er engelsk.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Uddannelsen er en bred MBA-uddannelse i generel ledelse med vægt på iværksætteri, lederudvikling og bæredygtighed. Den dækker en række kernediscipliner inden for ledelse, herunder økonomi, markedsføring, international forretning, strategiledelse mv.

Den består af 11 grundmoduler samt en række valgmoduler og afsluttes med et integreret kundebaseret strategiprojekt for en internationalt orienteret virksomhed.

Sideløbende med undervisningen vil du blive involveret i programmet The Leadership Discovery Process. Programmet skal understøtte din personlige og professionelle udviklingsproces og rummer forelæsninger, coachingtimer samt mentorordning.

Endvidere vil du deltage i programmet Entrepreneurship, som giver kompetencer indenfor entreprenørskab fx i forhold til strategi, ideudvikling og analyse af muligheder.

Undervisningen foregår som en kombination af klasseundervisning, foredrag og gæstelærere. Den tilrettelægges på fuld tid, og undervisningssproget er engelsk.

Se en engelsksproget beskrivelse af uddannelsen under Master of Business Administration, the MBA programme.

Uddannelsen udbydes af Copenhagen Business School i København.

Eksamen

Du vil løbende blive evalueret på baggrund af eksamener, opgaver, gruppeprojekter, præsentationer og klassedeltagelse.

Fagoversigt

1. semester
På uddannelsens første del stifter du bekendtskab med: 

 • Managing Sustainable Corporations
 • Organisational Behaviour & Managerial Decision Making
 • Human Resource Management
 • Management Accounting
 • Marketing Management
 • Economics

2. semester
På uddannelsens anden del arbejder du med følgende fag:

 • Financial statement Analysis
 • Change Management
 • Operations Management
 • Copoorate Finance
 • Strategic Management

3. semester
Her har du mulighed for at vælge valgfri moduler. Udbuddet af valgmoduler skifter fra år til år. Se aktuelle udbud på uddannelsesstedets hjemmeside. 

Den sidste del af MBA-uddannelsen omfatter et 4-måneders integreret kundebaseret strategiprojekt for en internationalt orienteret virksomhed.

Varighed

MBA, Fulltime på CBS hører under Universitetsloven § 5 og udbydes på heltid. Uddannelsen varer 1 år og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at komme i betragtning til uddannelsen skal du opfylde følgende krav:

 • En bachelorgrad eller tilsvarende akademisk kvalifikation
 • Mindst 3 års erhvervserfaring
 • Et tilfredsstillende resultat i Graduate Management Admission Test (GMAT) 
 • 2 anbefalinger fra nuværende og/eller tidligere arbejdsgiver med dokumentation for dit ledelsespotentiale og motivation for at fuldføre et års intensiv MBA-undervisning
 • Gode engelskkundskaber

Ansøgere, der vurderes at have de nødvendige kvalifikationer, vil blive indkaldt til et samtale.

Økonomi

Uddannelsen koster 319.000 kr. Der skal påregnes yderligere udgifter på ca. 120.500 kr. til bøger, transport, indlogering mv.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.