Master i musikpædagogisk praksis
Masteruddannelse

Master i musikpædagogisk praksis

Uddannelsen udvikler dine musikalske og pædagogiske færdigheder. Den kvalificerer dig til at udvikle og lede musikundervisning og musikaktiviteter.

Fakta

Navn:
Master i musikpædagogisk praksis
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående musikuddannelse eller uddannelse som lærer eller pædagog + 2 års erhvervserfaring + bestået optagelsesprøve
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 90.000 kr.

Masteruddannelsen giver et løft af dine praktiske musikalske kompetencer. Du udvikler dine færdigheder til at udtrykke dig i rytmisk, vokalmæssigt og musikalsk sammenhæng.

Uddannelsen henvender sig til musikundervisere på folkeskoler, musik- og kulturskoler, ledere af musikalske aktiviteter i dagtilbud og på det special- og socialpædagogiske område samt undervisere i musik ved gymnasier, højskoler og efterskoler.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Med uddannelsen bliver du i stand til at udvikle og lede musikundervisning og andre musikalske aktiviteter for børn, unge og ældre. 

Deltagere med pædagogisk baggrund vil især få opkvalificeret deres kompetencer inden for instrumentale færdigheder, musikledelse, stemmebrug samt musik og bevægelse.

Deltagere med fagmusikalsk baggrund vil især få opkvalificeret deres kompetencer inden for gruppe- og klasserumsledelse, projektarbejde og konflikthåndtering.

Uddannelsen foregår i Aarhus og udbydes af Det Jyske Musikkonservatorium og VIA University College

Undervisningen består af 3 obligatoriske moduler, en række specialiseringsmoduler og afsluttes med en masteropgave.

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af fremmødeundervisning og selvstudie.

Eksamen

Hvert af de tre obligatoriske moduler afsluttes med en eksamen. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt.

Fagoversigt

Den første del af uddannelsen består af 3 obligatoriske moduler. Her lærer du om musikdidaktik, musikkulturer, musikmiljøer og samarbejdsformer og udvikling af musikpædagogisk praksis:

 • Musikpædagogik og musikdidaktik i egen praksis
 • Musikkulturer, musikmiljøer og samarbejdsformer
 • Musikpædagogiske problemstillinger i praksis

​Anden del består af 7 specialiseringsmoduler, hvor du kan tone din uddannelse ved at vælge tre af de følgende fag: 

 • Bevægelse og musik
 • Børnestemmer
 • Musikledelse og arr.
 • Instrument/akkompement
 • Gruppe- og klasserumsledelse
 • Musik- og specialpædagogik
 • Skabende musikalsk arbejde

Varighed

Uddannelsen varer 2 år på deltid.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Bacheloruddannelse fra et musikkonservatorium eller et universitet
 • En professionsbacheloruddannelse som lærer eller pædagog
 • En diplomuddannelse i musik.

Desuden skal du have mindst to års praktisk erfaring med musikundervisning.

I din ansøgning skal du vedlægge en videofil af en selvvalgt sang, som synges til eget akkompagnement. 

Du skal også til en ansøgningssamtale for at blive optaget. 

Økonomi

Uddannelsen koster ca. 90.000 kr. 

Der kan ikke søges SVU til uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse